Danh sách 24 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi "Học sinh thanh lịch"

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

TỔ TT, TT & HTQT

Số 02/2017/KH-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 06 tháng 03 năm 2017

 

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH LỌT VÀO CHUNG KHẢO 

CUỘC THI HỌC SINH THANH LỊCH

Năm học 2016-2017

STT HỌ VÀ TÊN LỚP
1 Ngô Thị Trang 12A1
2 Đào Đức Minh 12A2
3 Nguyễn Minh Hằng 12A3
4 Tạ Thanh Mai 12A5
5 Lưu Thị Mỹ Hà 12A7
6 Lưu Tiến Huy 12A7
7 Nguyễn Thị Phương Anh 12A8
8 Bùi Trà My 12A9
9 Nguyễn Thảo Nguyên 11A2
10 Trịnh Hải Yến 11A3
11 Dương Đình Sơn 11A4
12 Lưu Bích Ngọc 11A5
13 Vũ Thu Nga 11A6
14 Đào Hà Hiểu Ly 11A8
15 Tạ Phan Mỹ Ngân 11A9
16 Nguyễn Hà Thu 11A11
17 Đỗ Tuệ Khuyên 10A1
18 Đào Thị Phương Anh 10A7
19 Phùng Đoàn Yến Nhi 10A8
20 Phan Thị Thùy Dương 10A8
21 Nguyễn Ngọc Anh 10A8
22 Nguyễn Tiến Đạt 10A9
23 Phan Hà Vy 10A10
24 Nguyễn Hoàng Nguyên 10A10