THỜI KHÓA BIỂU - Năm học 2016 - 2017 (Số 16)

Trường THPT Lê Lợi                                                 

         Học Kì II                                                                                           THỜI KHÓA BIỂU SỐ 16

Năm học 2016 - 2017                                                                         Thực hiện từ ngày 08 tháng 05 năm 2017

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10: click xem tại đây

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11: click xem tại đây

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12: click xem tại đây