Trường THPT Lê Lợi: Tổ chức cuộc thi Khoa học Kỹ thuật năm học 2017 -2017 cấp trường

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

                                 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Hà Đông, ngày 14  tháng  5 năm 2017

 

 

 CHƯƠNG TRÌNH CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT

 CẤP TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017

          I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ ngày 18/5/2017 đến ngày 20/5/2017.

- Địa điểm: Phòng Hội đồng - Trường THPT Lê Lợi.

          II. Chuẩn bị trình bày dự án dự thi

Thí sinh được trình bày về dự án của mình và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo bằng tiếng Việt trong thời gian tối đa 05 phút/lần. Thí sinh có thể chuẩn bị và trình bày các hình ảnh, video clip trên máy chiếu tại phòng Hội đồng để minh họa cho dự án của mình.

          III. Chương trình chi tiêt cuộc thi

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

18/5

14h00

- Mỗi đội nộp 05 báo cáo

- Báo cáo thử đề tài

- Chuyển các báo cáo tới BKH

Phòng hội đồng trường

Đ/c Dương Thị Thu Hà

Lương Anh Dũng

19/5

8h

Họp Ban tổ chức và các BGK quy định trong tổ chức Cuộc thi.

Phòng hội đồng trường

BGK

19/5

14h

- Văn nghệ

- Học sinh thi NCKH năm 2016 tặng hoa tri ân Nhà trường

- Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi tuyên bố lí do khai mạc.

- Đại diện Ban Giám khảo phát biểu

Phòng hội đồng trường

Ban tổ chức và BGK

14h30-16h30

- Các đội lên báo cáo và trả lời phỏng vấn

Phòng hội đồng trường

Thí sinh

19/5

16h30- 6h 45

- Văn nghệ

- Ban thư kí tổng kết điểm

 

Phòng hội đồng trường

Các thí sinh

Từ 16h45

Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi 2017 và phát động Cuộc thi 2018

Phòng hội đồng trường

BTC và các đoàn

 

          IV. BAN GIÁM KHẢO

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc

1

Th.s Lê Xuân Trung

Hiệu trưởng

Trưởng BGK

2

Th.s Vũ Văn Quý

P Hiệu trưởng

Phó trưởng BGK

3

Th.s Đinh Thị Điệu

P Hiệu trưởng

Phó trưởng BGK

4

Th.s Dương T Thu Hà

Tổ trưởng

Ủy viên – thường trực BGK

5

Th.s Lê Trung Kiên

Cố vấn CM

Uỷ viên

6

Th.s Lương Anh Dũng

GV Sinh

Uỷ viên

7

Th.s Nguyễn Văn Xuân

GV Toán

Giám khảo

8

Đ/c Vương Thanh Hải

GV Vật lý

Giám khảo

9

Đ/c Nguyễn Thùy Ngân

GV Vật lý

Giám khảo

10

Đ/c Nguyễn Thị Hương

GV Hóa học

Giám khảo

11

Đ/c Phạm Thị Chung

GV Hóa học

Giám khảo

12

Đ/c Lê Thị Ngọc Lan

GV Ngữ văn

Giám khảo

13

Đ/c Nguyễn Thị Tú Hồng

GV Địa lý

Giám khảo

Hiệu trưởng

(đã ký)

ThS. Lê Xuân Trung