Bài toán lớp 1 của Singapore thách thức người lớn

Bạn có thể tìm ra quy luật bài toán của học sinh giỏi lớp 1 ở Singapore trong bao lâu?

Đề bài: 

Cho các hình sau đây:

bai-toan-lop-1-cua-singapore-thach-thuc-nguoi-lon
 

Hỏi cần đặt hình nào trong 5 phương án sau vào dấu “?” để phù hợp quy luật?

bai-toan-lop-1-cua-singapore-thach-thuc-nguoi-lon-1

 

NGUỒN: VNExpress