Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm chuẩn

Sáng 14/7, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Điểm chuẩn cao nhất ở mức 20 điểm là Khoa Báo chí, Phương Đông học, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn. Một số khoa khác nhận nhận hồ sơ từ 17 điểm. Năm học 2017-2018, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh 1.610 chỉ tiêu cho 23 ngành đào tạo.

Điểm chuẩn và chỉ tiêu tuyển ngành Báo chí, công tác xã hội, Phương đông học, Hán Nôm và Khoa học quản lý.
Điểm chuẩn và chỉ tiêu tuyển sinh ngành Lịch sử, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành...
Điểm chuẩn và chỉ tiêu tuyển sinh của Ngành tôn giáo học, Tâm lý học, Quản trị văn phòng...
Điểm chuẩn và chỉ tiêu tuyển sinh Ngành Triết học, Văn học, Việt Nam học, Xã hội học

 

Nguồn: Infonet