Thí sinh bắt đầu thay đổi nguyện vọng từ ngày 15/7

Thí sinh bắt đầu nộp Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ 2017 từ ngày 15/7/2017 đến  đến 17h00 ngày 21/7 (đối với phương thức điều chỉnh trực tuyến) và 17h00 ngày 23/7 (đối với phương thức phiếu điều chỉnh xét tuyển).  Thí sinh lưu ý, các em chỉ được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký trước đó một lần duy nhất.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2017, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học sau khi biết điểm thi quốc gia.

Từ ngày 15/7 thí sinh bắt đầu thay đổi nguyện vọng đã đăng ký trước đó và chỉ được thay đổi một lần duy nhất. Thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng theo hình thức trực tuyến và sử dụng phiếu thay đổi nguyện vọng.

Đối với phương thức điều chỉnh trực tuyến, từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 21/7, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tại thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký xét tuyển.

Với phương thức phiếu điều chỉnh xét tuyển, thí sinh thực hiện điều chỉnh từ 15/7 đến 17h00 ngày 23/7.
Phương thức này dành cho những thí sinh muốn điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký xét tuyển và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào dữ liệu Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục.
Thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. 

Nơi thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong thời gian quy định (trước 17h00 ngày 25/7) và đề nghị điều chỉnh sai sót, nếu có.

Nếu thí sinh xét tuyển các trường công an và quân đôi thì bắt buộc phải để nguyện vọng 1 và vẫn phải sơ tuyển trước đó vào trường quân đội hoặc công an muốn xét tuyển.