Gần 50% số thí sinh đổi nguyện vọng xét tuyển đại học

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết ngày 25-7, cả nước có 300.012 thí sinh đăng ký đổi nguyện vọng xét tuyển so với đăng ký ban đầu. 

Kết quả hình ảnh cho Gần 50% số thí sinh đổi nguyện vọng xét tuyển đại học

 

Tổng số thí sinh đăng ký sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 để xét tuyển đại học của cả nước là 640.425 em. Như vậy, tỷ lệ thí sinh đã đăng ký đổi nguyện vọng xét tuyển năm nay là 47%. 

Tại Hà Nội, số thí sinh đăng ký đổi nguyện vọng xét tuyển là 33.718 em (55,8% trong tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2017).

Nguồn: Hà Nội Mới