Tuyển sinh đại học 2017: Không điều chỉnh vượt tổng chỉ tiêu

Ngày 27-7, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về những băn khoăn xung quanh việc một số trường đại học điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo hệ đại học năm 2017 có thể ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và quyền lợi của thí sinh, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: 

Kết quả hình ảnh cho Tuyển sinh đại học 2017: Không điều chỉnh vượt tổng chỉ tiêu

Căn cứ tình hình thực tế và các điều kiện bảo đảm chất lượng, các trường có thể điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chi tiết của đề án với điều kiện không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường. 

Cụ thể, việc điều chỉnh chỉ tiêu bảo đảm phù hợp với năng lực đào tạo của trường theo quy định, không vượt quá tổng chỉ tiêu đã được xác định trong thông báo chỉ tiêu tuyển sinh. Các trường có thể điều chỉnh chỉ tiêu giữa các ngành trong cùng một nhóm ngành, từ ngành không có thí sinh đăng ký hoặc đăng ký ít hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh đã phân bổ cho ngành đó sang ngành khác trong nhóm.

Nguồn: Hà Nội Mới