Tổ chuyên môn

CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

Các tổ chuyên môn được coi là bộ phận khung xương của nhà trường. Các tổ chuyên môn vững vàng, gắn kết, nhiều thành tích là sức mạnh to lớn để trường THPT CLC Lê Lợi vững bước đi lên. Tổ chuyên môn được chia làm 2 bộ phận:

Tổ tự nhiên: gồm các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng

Tổ trưởng: Bà Đào Thị Thu Hà- Giáo viên Toán (sinh ngày 31/8/1977) SĐT :0984537363

Thầy giáo Lương Anh Dũng – Giáo viên môn Sinh học – Tổ trưởng tổ tư vấn giúp việc hiệu trưởng( sinh ngày 17/7/1985) SĐT : 0944553696

 

Tin tức khác