Tổ văn phòng

PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI VỤ

I. CHỨC NĂNG

Phòng  Kế toán – Tài vụ  có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán, quản lý và sử dụng tài sản của Trường.

II. NHIỆM VỤ

Làm đầu mối lập kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm, lập phương án phân bổ dự toán ngân sách cho các hoạt động của Trường. Thông báo công khai dự toán NSNN đã được phê duyệt, triển khai theo dõi thực hiện dự toán đã phân bổ.

Thu học phí, lệ phí tuyển sinh. Tổ chức hạch toán và quản lý toàn bộ nguồn thu, chi của Trường theo đúng nguyên tắc chế độ, chính sách hiện hành của Sở Giáo dục và Đào tạo, Nhà nước.

Tổ chức thực hiện việc đăng ký biên chế và quỹ lương với cơ quan tài chính cấp trên và kho bạc Nhà nước. Hàng tháng tính tiền lương, tiền ăn trưa cho toàn thể cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng của Trường, thực hiện thanh toán và quyết toán tất cả các khoản theo Quy chế chi tiêu nội bộ đúng kỳ hạn.

Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi, thanh toán công nợ, các khoản phải thu, phải nộp cấp trên và ngân sách Nhà nước. Kiểm tra giám sát mua sắm, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, lập hồ sơ sổ sách quản lý tài sản, phối hợp với các đơn vị trong Trường kiểm kê tài sản theo định kỳ hoặc đột xuất.

Tư vấn về các vấn đề tài chính cho các chương trình/hợp đồng đào tạo, dự án, đề án liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước.

Xây dựng các văn bản liên quan về công tác tài chính, kế toán và tài sản của Trường. Xây dựng phương án chi trả lương, thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức và cán bộ hợp đồng.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các loại báo cáo thống kê đối với cơ quan tài chính cấp trên. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện tự chủ tài chính, hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị trong Trường và các đơn vị liên quan theo dõi thực hiện đúng các quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ và các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho cán bộ và chế độ chính sách về học phí, học bổng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho học sinh của Trường.

THZ_0668

Tổ trưởng : Ông Lê Văn Thành – Ủy viên tổ giáo vụ

 

Bà Hoàng Thùy Dung- Kế toán, tổ phó tổ văn phòng

 

Nhân viên văn thư : Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Nhân viên thư viện: Bà Nghiêm Thị Hường

THZ_0306

Nhân viên thiết bị: Bà Nguyễn Thị Thúy

 

Giáo vụ: Bà Đỗ Thị Thúy Nga

 

III. TỔ TƯ VẤN GIÚP VIỆC HIỆU TRƯỞNG:

Ông Vũ Văn Quý - Phó Hiệu trưởng nhà trường

 

DSC_4665

Ông Lương Anh Dũng - Bí thư Đoàn trường.

Ông Vương Thanh Hải - Tổ trưởng tổ Giám Thị

IV. TỔ BẢO VỆ

Thầy Hiệu trưởng Lê Xuân Trung thường nói, tổ bảo vệ là mặt tiền đầu tiên của nhà trường vì học sinh, phụ huynh, khách đến liên hệ công tác… người đầu tiên họ tiếp xúc là tổ bảo vệ.

Tổ bảo vệ trường THPT CLC Lê Lợi được chọn lựa kỹ càng và nhiều tiêu chí đã được đặt ra.

Bảo vệ phải là nhân viên có trách nhiệm nhất: Đây là tiêu chí đầu tiên được nhà trường đặt ra. Việc đảm bảo an toàn vật chất và an toàn cho học sinh đòi hỏi mỗi nhân viên bảo vệ phải là người có trách nhiệm, nghiêm túc, nhanh nhạy và xử lý tình huống tốt.

Thân thiện, nhiệt tình: “Trường là nhà” là phương trâm được tổ bảo vệ quán triệt. Mỗi gốc cây, mỗi góc trường đều được tổ bảo vệ chăm chút, bảo vệ như chính một phần trong ngôi nhà của mình. Đồng nghiệp, nhân viên, giáo viên, học sinh…trong trường là những người thân thiết trong gia đình cần được quan tâm giúp đỡ, chia sẻ chân thành vui vẻ và đầm ấm.

Tổ bảo vệ thường xuyên được huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, nâng cao trình độ…để đáp ứng tối đa các yêu cầu cầu nhà trường đề ra.

Ông Nguyễn Thanh Nho - Tổ trưởng tổ bảo vệ

 Ông Hoàng Văn Xuân

Tin tức khác