THỜI KHÓA BIỂU - Năm học 2016 - 2017 (Số 5)

Trường THPT Lê Lợi                                                 

Học Kì I                                                                 THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5

Năm học 2016 - 2017                                       Thực hiện từ ngày 19 tháng 09 năm 2016

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10: click xem tại đây

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11: click xem tại đây

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12: click xem tại đây