THÔNG BÁO TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

  SỞ GD&ĐT HÀ NỘI                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Đông, ngày 22 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

Hiện nay nhà trường đang tiến hành trả bằng tốt nghiệp THPT cho những học sinh lớp 12 tốt nghiệp hè năm 2016 (sinh năm 1998).

Đề nghị những học sinh THPT đã tốt nghiệp khóa 2013-2016 đến văn phòng trường để nhận. Khi đến nhận bằng mang theo Chứng minh nhân dân (đối với khối THPT). Nếu là cha mẹ học sinh nhận thay cần mang Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu gia đình. Bạn bè không được nhận hộ.

Lịch trả bằng tốt nghiệp:
- Thứ 3, Thứ 5 hàng tuần. Bắt đầu từ ngày 25/10/2016.
Thời gian: Sáng từ 8h - 11h, chiều 14h - 16h.

                                                                                                                                                                                         T/M

Văn phòng trường