THỜI KHÓA BIỂU - Năm học 2016 - 2017 (Số 9)

Trường THPT Lê Lợi                                                 

         Học Kì I                                                                                           THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9

Năm học 2016 - 2017                                                                         Thực hiện từ ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10: click xem tại đây

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11: click xem tại đây

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12: click xem tại đây