Bộ GD&ĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6

Bộ GD&ĐT vừa công bố Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6.

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 được ban hành của các môn học: môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Hoạt động trải nghiệm và thiết bị dùng chung.

Căn cứ vào danh mục thiết bị tối thiểu lớp 6 được ban hành, các sở GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các cơ sở giáo dục cấp THCS bắt đầu từ năm học 2021-2020.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2020 và thay thế những quy định về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 tại Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS.

Xem chi tiết danh mục tối thiểu môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên TẠI ĐÂY

Xem chi tiết danh mục tối thiểu môn: Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Hoạt động trải nghiệm và thiết bị dùng chung TẠI ĐÂY

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *