Bộ GD&ĐT công nhận hoạt động của 2 tổ chức kiểm định

Bộ GD&ĐT công bố quyết định công nhận hoạt động của tổ chức Hcéres và QAA tại Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định số 2576 /QĐ-BGDĐT, Bộ GD&ĐT công nhận hoạt động của tổ chức High Council for Evaluation of Research and Higher Education (Hcéres) tại Việt Nam.

Hcéres tiền thân là Tổ chức the Evaluation Agency for Research and Higher Education, được thành lập năm 2006 tại Cộng hòa Pháp; trang thông tin điện tử: https://www.hceres.fr.

Theo quyết định của Bộ GD&ĐT, Hcéres được thực hiện các hoạt động đánh giá, công nhận theo quy trình và các tiêu chuẩn ghi trong hồ sơ đề nghị đối với: Các cơ sở giáo dục đại học, các chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (trừ chương trình đào tạo tiến sĩ) theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tại Quyết định số 2577 /QĐ-BGDĐT, Bộ GD&ĐT đã công nhận hoạt động của tổ chức The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) tại Việt Nam

QAA được thành lập ngày 27/3/1997 theo Giấy chứng nhận thành lập công ty mã số 3344784, được chứng nhận bởi Cơ quan đăng ký các công ty tại nước Anh và Xứ Wales. Trang thông tin điện tử của tổ chức này là: https://www.qaa.ac.uk

Theo quyết định của Bộ GD&ĐT, QAA được thực hiện các hoạt động đánh giá, công nhận theo quy trình và các tiêu chuẩn ghi trong hồ sơ đề nghị đối với các cơ sở giáo dục đại học; các chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học thuộc các lĩnh vực theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:

Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; Nghệ thuật; Báo chí và Thông tin; Kinh doanh và quản lý; Pháp luật; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Nông lâm nghiệp và thủy sản; Sản xuất và chế biến; Công nghệ kỹ thuật; Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân (Thể dục, thể thao); Môi trường và bảo vệ môi trường; Sức khỏe (Y sinh học thể dục thể thao); Dịch vụ xã hội.

2 tổ chức này có trách nhiệm: Duy trì, đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam. Minh bạch thông tin về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam thông qua việc gửi các báo cáo đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo về Bộ GD&ĐT Việt Nam qua Cục Quản lý chất lượng sau khi kết thúc mỗi cuộc đánh giá.

Đồng thời, báo cáo Bộ GD&ĐT Việt Nam định kỳ hằng năm về kết quả hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam vào trước ngày 31/12 và báo cáo về sự thay đổi (nếu có) liên quan đến tình trạng pháp lý của Hcéres, QAA.

Cả 2 quyết định đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2022. Thời hạn hoạt động của Hcéres tại Việt Nam là 5 năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. Thời hạn hoạt động của QAA tại Việt Nam là 5 năm đối với các chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học và 1 năm đối với các cơ sở giáo dục đại học, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

Hải Bình

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *