Bộ trưởng: Đánh giá, kiểm định là “phễu lọc” nâng cao chất lượng giáo dục

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: “Đảm bảo chất lượng giáo dục là xương sống của bất kỳ nền giáo dục nào. Công tác đánh giá, kiểm định là “phễu lọc”, là cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục”.

Ngày 7/7, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì phiên họp với Hội đồng tư vấn về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD).

Bộ trưởng: Đánh giá, kiểm định là “phễu lọc” nâng cao chất lượng giáo dục - 1
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì phiên họp

Hội đồng tư vấn về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 1450/QĐ-BGDĐT, với 16 thành viên. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ và Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng.

Hội đồng tư vấn, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ GDĐT triển khai thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục như: Xây dựng chiến lược và phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; kiểm tra, giám sát, đánh giá đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục…

Phát biểu tại buổi họp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: “Đảm bảo chất lượng giáo dục là xương sống của bất kỳ nền giáo dục nào. Công tác đánh giá, kiểm định là “phễu lọc”, là cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục”.

Khẳng định tầm quan trọng của đội ngũ tư vấn, Bộ trưởng cho biết, Hội đồng quy tụ 16 chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực với nhiều kinh nghiệm kiểm định chất lượng trong nước và nước ngoài, sẽ trực tiếp tư vấn, tham mưu giúp Bộ trưởng triển khai thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo đảm và KĐCLGD.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng tư vấn kiểm định chất lượng giáo dục đã tích cực đóng góp ý kiến liên quan đến dự thảo Thông tư quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục và dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc hoạt động và việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Hồng Hạnh

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *