Chương trình Giáo dục phổ thông chỉ có sách giáo khoa

Liên quan đến sách giáo khoa và sách tham khảo, ông Nguyễn Xuân Thành – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, Luật Giáo dục 2019 quy định, Chương trình Giáo dục phổ thông chỉ có sách giáo khoa.

Sách giáo khoa là tài liệu thể hiện cụ thể Chương trình, là tài liệu dạy học chính thức trong nhà trường. Ngoài ra không có quy định nào khác.

Sách tham khảo được xuất bản bởi các Nhà xuất bản theo Luật Xuất bản. Nội dung phải được kiểm soát theo đúng Luật và được phát hành ngoài thị trường, không bắt buộc học sinh, phụ huynh mua.

Để đưa đưa sách, tài liệu tham khảo vào thư viện các nhà trường cho thầy – trò tham khảo trong quá trình dạy – học, Bộ đã có Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 7/7/2014 “Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên”.

Trong đó có quy định về lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo dùng chung trong các cơ sở giáo dục.

Cụ thể: Tổ/nhóm chuyên môn, căn cứ vào mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục, sách giáo khoa, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, các hoạt động giáo dục và đề xuất của giáo viên để lựa chọn, đề xuất danh mục xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu liên quan đến môn học/lớp học, hoạt động giáo dục.

Định kì vào đầu năm học, thủ trưởng cơ sở giáo dục thành lập Hội đồng để xem xét, lựa chọn, đề xuất danh mục xuất bản phẩm tham khảo trên cơ sở đề xuất của các tổ/nhóm chuyên môn.

Thành phần tối thiểu của Hội đồng gồm: Lãnh đạo cơ sở giáo dục phụ trách chuyên môn, tổ/nhóm trưởng chuyên môn và viên chức phụ trách thư viện trong cơ sở giáo dục.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục quyết định phê duyệt danh mục xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu để có kế hoạch mua sắm và sử dụng hằng năm trong cơ sở giáo dục trên cơ sở đề xuất của Hội đồng lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo, cân đối nguồn kinh phí, quy mô của cơ sở giáo dục, số lượng và chất lượng xuất bản phẩm tham khảo đã có tại cơ sở giáo dục.

Bộ cũng quy định, khi đưa sách, tài liệu tham khảo vào cơ sở GD, từ hiệu trưởng cho đến giáo viên phải có trách nhiệm thẩm định.

Theo đó, giáo viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, nhận định và đề xuất đúng, khách quan, tin cậy cho cơ sở giáo dục để lựa chọn được những xuất bản phẩm tham khảo có chất lượng và sử dụng có hiệu quả trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu; kịp thời phản ánh với cán bộ quản lí cơ sở giáo dục về những xuất bản phẩm tham khảo không đúng với các quy định tại Thông tư này.

Ngoài ra, giáo viên không được sử dụng những nội dung vượt quá chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình, sách giáo khoa trong các xuất bản phẩm tham khảo để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, học viên trong quá trình dạy học.

Giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tại các cơ sở giáo dục có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về danh mục xuất bản phẩm tham khảo mà cơ sở giáo dục đã lựa chọn cho học sinh, học viên và cha mẹ học sinh, học viên.

Đồng thời, không được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh, học viên hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kì hình thức nào.

Ông Nguyễn Xuân Thành đề nghị các cơ quan quản lý địa phương, UBND các cấp có trách nhiệm quản lý trên địa bàn; đồng thời khẳng định, không có khái niệm sách bổ trợ.

Nguồn: baomoi.com

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *