Công bố danh sách mới nhất các chương trình đào tạo được kiểm định

Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD&ĐT thông báo danh sách các chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước. Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/7/2020.

Theo công bố này, có tổng số 180 chương trình đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá; 135 chương trình được đánh giá ngoài và 121 chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Danh sách chi tiết chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học được đánh giá ngoài và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng như sau:

STTTên cơ sở giáo dụcSTTTên chương trình đào tạoĐược đánh giá ngoàiĐược công nhậnGhi chú
1Trường Đại họcGiao thông Vận tảiHà Nội1.       Khai thác vận tải01/2017(VNU-CEA)Đạt 86%(23/3/2017)Cập nhật 30/3/2017
2.       Kinh tế vận tải01/2017(VNU-CEA)Đạt 88%(23/3/2017)Cập nhật 30/3/2017
3.       Kinh tế xây dựng01/2017(VNU-CEA)Đạt 86%(23/3/2017)Cập nhật 30/3/2017
4.       Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông01/2017(VNU-CEA)Đạt 86%(23/3/2017)Cập nhật 30/3/2017
5.       Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dựng công trình giao thông)01/2017(VNU-CEA)Đạt 88%(23/3/2017)Cập nhật 30/3/2017
2Trường Đại họcKhoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQuốc gia Hà Nội6.       Tâm lý học3/2017(VNU-HCM CEA)Đạt 90%30/9/2017Cập nhật 30/9/2017
7.       Việt Nam học3/2017(VNU-HCM CEA)Đạt 82%30/9/2017Cập nhật 30/9/2017
8.       Quốc tế học4/2018(VNU-HCM CEA)Đạt 88%(15/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
3Trường Đại học Giáo dục-ĐH Quốc gia Hà Nội9.       Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán10/2017(VNU-HCM CEA)Đạt 94%(31/01/2018)Cập nhật 31/01/2018
10.   Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn ngữ văn8/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 94%(14/12/2019)Cập nhật 31/12/2019
11.   Cử nhân ngành Sư phạmToán học8/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 94%(14/12/2019)Cập nhật 31/12/2019
12.   Cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn8/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 96%(14/12/2019)Cập nhật 31/12/2019
4Trường Đại học Kinh tế– ĐH Quốc gia Hà Nội13.   Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Tài chính ngân hàng12/2017(VNU-HCM CEA)Đạt 96%(02/7/2018)Cập nhật 31/7/2018
14.   Trình độ đại học chuyên ngànhkế toán01/2018(VNU-HCM CEA)Đạt 86%(02/7/2018)Cập nhật 31/7/2018
15.   Ngành Kinh tế  Cập nhật 31/10/2019
16.   Ngành Kinh tế phát triển  Cập nhật 31/3/2020
5Trường Đại học Vinh17.   Kỹ sư kỹ thuật xây dựng12/2018(VNU-CEA)Đạt 92%(04/4/2019)Cập nhật 30/4/2019
18.   Ngôn ngữ Anh12/2018(VNU-CEA)Đạt 90%(04/4/2019)Cập nhật 30/4/2019
19.   Quản trị kinh doanh12/2018(VNU-CEA)Đạt 92%(04/4/2019)Cập nhật 30/4/2019
20.   Sư phạm Hóa  Cập nhật 31/10/2019
21.   Giáo dục Tiểu học  Cập nhật 31/10/2019
6Trường Đại học Sư phạm Hà Nội22.   Cử nhân Sư phạm Hóa học chất lượng cao5/2018(VNU-CEA)Đạt 84%(04/4/2019)Cập nhật 30/4/2019
23.   Giáo dục Tiểu học5/2019(VNU-CEA)Đạt 80%(04/4/2019)Cập nhật 30/4/2019
7Trường Đại họcĐiều dưỡng Nam Định24.   Ngành điều dưỡng bậc đại học01/2019(CEA-AVU&C)Đạt 96%(01/4/2019)Cập nhật 30/4/2019
8Trường Đại học Sài Gòn25.   Cử nhân Giáo dục tiểu học12/2018(VNU-HCM CEA)Đạt 86%(12/8/2019)Cập nhật 31/8/2019
26.   Cử nhân Sư phạm tiếng Anh03/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 80%(12/8/2019)Cập nhật 31/8/2019
27.   Cử nhân Sư phạm Lịch sử03/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 86%(12/8/2019)Cập nhật 31/8/2019
28.   Ngành Toán – ứng dụng  Cập nhật 30/9/2019
29.   Ngành Quản trị kinh doanh (trình độ đại học)6/2020(VNU-HCM CEA) Cập nhật 30/6/2020
30.   Ngành Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ)6/2020(VNU-HCM CEA) Cập nhật 30/6/2020
31.   Ngành Công nghệ thông tin  Cập nhật 30/9/2019
32.   Ngành Khoa học máy tính (trình độ thạc sĩ)  Cập nhật 30/9/2019
9Trường Đại họcCông nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh33.   Ngành Công nghệ sinh học3/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 82%(15/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
34.   Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm3/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 90%(15/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
35.   Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường3/2019(VNU-HCM CEA)10/2019(VNU-HCM CEA) – ĐGL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Đạt 80%(27/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
36.   Công nghệ thông tin11/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 80%(27/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
37.   Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử11/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 84%(27/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
38.   Kế toán11/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 90%(27/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
39.   Quản trị kinh doanh11/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 86%(27/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
40.   Công nghệ chế biến thủy sản   
41.   Tài chính ngân hàng   
42.   Công nghệ chế tạo máy   
10Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế43.   Cử nhân điều dưỡng4/2019(VNU-CEA)Đạt 86%(12/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
44.   Cử nhân Y tế công cộng4/2019(VNU-CEA)Đạt 90%(12/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
45.   Dược học4/2019(VNU-CEA)Đạt 90%(12/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
11Trường Đại họcĐồng Tháp 46.   Ngành Sư phạm Hóa học4/2019(VNU-CEA)Đạt 92%(12/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
47.   Ngành Sư phạm Toán học4/2019(VNU-CEA)Đạt 92%(12/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
48.   Ngành Giáo dục tiểu học4/2019(VNU-CEA)Đạt 92%(12/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
12Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên49.   Cử nhân sư phạm Ngữ văn4/2019(VNU-CEA)Đạt 94%(14/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
50.   Cử nhân sư phạm Lịch sử4/2019(VNU-CEA)Đạt 94%(14/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
51.   Cử nhân Giáo dục mầm non4/2019(VNU-CEA)Đạt 92%(14/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
52.   Cử nhân sư phạm Sinh học5/2019(VNU-CEA)Đạt 92%(14/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
53.   Cử nhân sư phạm Toán5/2019(VNU-CEA)Đạt 92%(14/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
54.   Sư phạm Hóa học5/2019(VNU-CEA)Đạt 92%(14/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
55.   Sư phạm Vật lý5/2019(VNU-CEA)Đạt 92%(14/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
13Trường Đại học Thủy lợi56.   Kỹ thuật xây dựng công trình thủy5/2019(VNU-CEA)Đạt 88%(12/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
57.   Quản lý xây dựng5/2019(VNU-CEA)Đạt 86%(12/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
58.   Kế toán5/2018(VNU-CEA)Đạt 88%(12/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
59.   Kinh tế12/2019(VNU-CEA)Đạt 90%(25/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
60.   Công nghệ kỹ thuật xây dựng12/2019(VNU-CEA)Đạt 90%(25/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
61.   Kỹ thuật xây dựng 12/2019(VNU-CEA)Đạt 90%(25/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
62.   Quản trị kinh doanh12/2019(VNU-CEA)Đạt 90%(25/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
14Trường Đại họcHồng Đức 63.   Ngành sư phạm Tiếng Anh5/2018(VNU-CEA)Đạt 84%(14/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
64.   Ngành giáo dục tiểu học5/2018(VNU-CEA)Đạt 84%(14/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
15Khoa Quốc tế- ĐHQuốc gia Hà Nội65.   Kinh doanh quốc tế5/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 94%(07/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
16Trường Đại họcNguyễn Tất Thành66.   Cử nhân Quản trị khách sạn5/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 96%(07/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
67.   Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử5/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 88%(07/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
68.   Ngành Dược học12/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 92%(18/5/2020)Cập nhật 31/5/2020
17Trường Đại họcNam Cần Thơ 69.   Ngành Quản trị Kinh doanh7/2019(VNU-CEA)Đạt 86%(12/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
70.   Ngành Dược học7/2019(VNU-CEA)Đạt 84%(12/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
71.   Ngành Luật Kinh tế7/2019(VNU-CEA)Đạt 86%(12/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
72.   Ngành Kỹ thuật xây dựng7/2019(VNU-CEA)Đạt 82%(12/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
18Trường Đại họcMỏ – Địa chất 73.   Kế toán7/2019(VNU-CEA)Đạt 86%(14/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
74.   Quản trị kinh doanh7/2019(VNU-CEA)Đạt 90%(14/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
75.   Kỹ thuật địa chất7/2019(VNU-CEA)Đạt 90%(14/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
76.   Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7/2019(VNU-CEA)Đạt 86%(14/10/2019)Cập nhật 31/10/2019
77.   Ngành Công nghệ thông tin   Cập nhật 31/7/2020
78.   Ngành Kỹ thuật Dầu khí   Cập nhật 31/7/2020
79.   Ngành Kỹ thuật Mỏ   Cập nhật 31/7/2020
80.   Ngành Kỹ thuật môi trường   Cập nhật 31/7/2020
81.   Ngành Kỹ thuật Trắc nghiệm – Bản đồ   Cập nhật 31/7/2020
82.   Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng   Cập nhật 31/7/2020
83.   Ngành Kỹ thuật xây dựng   Cập nhật 31/7/2020
19Khoa Y Dược –ĐH Quốc gia Hà Nội84.   Dược học7/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 86%(14/12/2019)Cập nhật 31/12/2019
85.   Y khoa5/2020(CEA-AVU&C) Cập nhật 31/5/2020
20Trường Đại họcTài chính – Marketing86.   Chương trình đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng trình độ Thạc sĩ7/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 90%(16/12/2019)Cập nhật 31/12/2019
87.    Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ8/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 90%(16/12/2019)Cập nhật 31/12/2019
88.   Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị Marketing8/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 96%(16/12/2019)Cập nhật 31/12/2019
89.   Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp8/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 96%(16/12/2019)Cập nhật 31/12/2019
90.   Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành ngân hàng7/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 98%(16/12/2019)Cập nhật 31/12/2019
21Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên91.   Bác sỹ chuyên khoa I8/2019(CEA-AVU&C) Cập nhật 31/8/2019
92.   Thạc sỹ Y học Dự phòng8/2019(CEA-AVU&C)Đạt 88%(24/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
93.   Bác sỹ Răng Hàm Mặt8/2019(CEA-AVU&C)Đạt 86%(24/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
22Trường Đại họcCông nghệ Đồng Nai94.   Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử9/2019(VNU-CEA)Đạt 86%(25/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
95.   Công nghệ thực phẩm9/2019(VNU-CEA)Đạt 86%(25/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
96.   Công nghệ thông tin  Cập nhật 31/7/2020
97.   Kế toán  Cập nhật 31/7/2020
98.   Quản trị dịch vụ du lịchvà lữ hành  Cập nhật 31/7/2020
23Trường Đại học Hà Nội99.   Công nghệ thông tin9/2019(VNU-CEA)Đạt 84%(23/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
100.                       Ngôn ngữ Nhật9/2019(VNU-CEA)Đạt 90%(23/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
101.                       Ngôn ngữ Trung Quốc9/2019(VNU-CEA)Đạt 90%(23/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
24Trường Đại họcNha Trang102.                       Công nghệ chế biến thủy sản9/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 92%(27/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
103.                       Kỹ thuật tàu thủy9/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 92%(27/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
25Trường Đại họcCông nghệTP. Hồ Chí Minh104.                       Chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ đại học9/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 96%(16/12/2019)Cập nhật 31/12/2019
105.                       Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin trình độ đại học9/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 96%(16/12/2019)Cập nhật 31/12/2019
106.                       Kỹ thuật điện11/2019(CEA-AVU&C)Đạt 82%(24/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
107.                       Quản trị kinh doanh11/2019(CEA-AVU&C)Đạt 82%(24/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
26Trường Đại họcKinh tế – Tài chính108.                       Tài chính – Ngân hàng12/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 92%(27/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
27Trường Đại họcTài nguyên và Môi trường Hà Nội109.                       Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường10/2019(VNU-CEA)Đạt 84%(27/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
110.                       Ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững  Cập nhật 31/01/2019
111.                       Ngành Công nghệ Thông tin  Cập nhật 31/01/2019
112.                       Ngành Khí tượng Thủy văn biển  Cập nhật 31/01/2019
113.                       Ngành Kế toán10/2019(VNU-CEA)Đạt 80%(27/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
114.                       Ngành Kỹ thuật địa chất  Cập nhật 31/01/2019
115.                       Ngành Quản lý đất đai10/2019(VNU-CEA)Đạt 82%(27/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
116.                       Ngành Quản lý biển  Cập nhật 31/01/2019
28Trường Đại họcThủ Dầu Một117.                       Sư phạm Ngữ văn10/2019(VNU-CEA)Đạt 90%(30/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
118.                       Sư phạm Lịch sử10/2019(VNU-CEA)Đạt 90%(30/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
119.                       Giáo dục Tiểu học10/2019(VNU-CEA)Đạt 88%(30/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
120.                       Giáo dục Mầm non10/2019(VNU-CEA)Đạt 86%(30/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
29Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp121.                       Kế toán10/2019(CEA-AVU&C)Đạt 96%(06/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
122.                       Quản trị kinh doanh10/2019(CEA-AVU&C)Đạt 96%(06/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
123.                       Công nghệ kỹ thuật cơ khí10/2019(CEA-AVU&C)Đạt 92%(06/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
124.                       Tài chính Ngân hàng01/2020(CEA-AVU&C)Đạt 96%(24/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
125.                       Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử01/2020(CEA-AVU&C)Đạt 92%(24/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
126.                       Công nghệ Thực phẩm01/2020(CEA-AVU&C)Đạt 96%(24/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
127.                       Công nghệ Dệt, may01/2020(CEA-AVU&C) Cập nhật 31/5/2020
128.                        Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông01/2020(CEA-AVU&C) Cập nhật 31/5/2020
129.                        Công nghệ thông tin01/2020(CEA-AVU&C) Cập nhật 31/5/2020
30 Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế130.                       Ngành Sư phạm Hóa học11/2019(VNU-CEA)Đạt 88%(03/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
131.                       Ngành Sư phạm Ngữ văn11/2019(VNU-CEA)Đạt 88%(03/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
132.                       Ngành Sư phạm Địa lý11/2019(VNU-CEA)Đạt 88%(03/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
31Trường Đại học Tây Đô133.                       Quản trị Kinh doanh12/2019(VNU-CEA)Đạt 82%(23/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
134.                       Kế toán tổng hợp12/2019(VNU-CEA)Đạt 82%(23/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
135.                       Tài chính – Ngân hàng12/2019(VNU-CEA)Đạt 84%(23/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
136.                       Dược học12/2019(VNU-CEA)Đạt 84%(23/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
32Trường Đại họcThương mại137.                       Kế toán01/2020(VNU-CEA)Đạt 90%(25/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
138.                       Marketing01/2020(VNU-CEA)Đạt 88%(25/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
139.                       Tài chính – Ngân hàng01/2020(VNU-CEA)Đạt 88%(25/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
140.                       Đại học chính quy chất lượng cao ngành Kế toán01/2020(VNU-CEA)Đạt 90%(25/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
141.                       Đại học chính quy chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng01/2020(VNU-CEA)Đạt 90%(25/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
33Trường Đại học Quốc tế – ĐH Quốc giaTP. Hồ Chí Minh142.                       Thạc sĩ Quản lý công6/2020(VNU-CEA) Cập nhật 30/6/2020
34Trường Đại họcNgoại thương143.                       Kinh doanh quốc tế01/2020(VNU-CEA)Đạt 88%(25/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
144.                       Kinh tế và phát triển quốc tế01/2020(VNU-CEA)Đạt 88%(25/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
145.                       Phân tích và Đầu tư tài chính01/2020(VNU-CEA)Đạt 86%(25/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
146.                       Luật Thương mại quốc tế01/2020(VNU-CEA)Đạt 86%(25/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
35Trường Đại họcHùng Vương147.                       Công nghệ thông tin01/2020(VNU-CEA)Đạt 80%(27/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
148.                       Kế toán01/2020(VNU-CEA)Đạt 82%(27/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
149.                       Giáo dục Tiểu học01/2020(VNU-CEA)Đạt 80%(27/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
36Trường Đại họcQuy Nhơn150.                       Sư phạm Toán học01/2020(CEA-UD) Cập nhật 31/01/2020
151.                       Sư phạm Hóa học 01/2020(CEA-UD) Cập nhật 31/01/2020
152.                       Kỹ thuật điện01/2020(CEA-UD) Cập nhật 31/01/2020
37Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội153.                       Lưu trữ học01/2020(VNU-HCM CEA)Đạt 90%(27/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
38Trường Đại họcLâm Nghiệp 154.                       Quản trị kinh doanh 10/2019(VNU-CEA)Đạt 86%(25/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
155.                       Quản lý tài nguyên rừng 10/2019(VNU-CEA)Đạt 94%(25/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
156.                       Quản lý đất đai10/2019(VNU-CEA)Đạt 86%(25/3/2020)Cập nhật 31/3/2020
39Trường Đại học Kinh tế  – ĐH Quốc gia Hà Nội157.                       Kinh tế11/2019(VNU-HCM CEA)Đạt 92%(27/4/2020)Cập nhật 30/4/2020
40Học viện Chính sáchvà Phát triển158.                       Ngành Kinh tế (trình độ đại học)6/2020(CEA-AVU&C) Cập nhật30/6/2020
159.                       Ngành Kinh tế Quốc tế (trình độ đại học)6/2020(CEA-AVU&C) Cập nhật30/6/2020
160.                       Ngành Quản trị Kinh doanh (trình độ đại học)6/2020(CEA-AVU&C) Cập nhật30/6/2020
        
41Trường Đại học Kinh tế – Tài chínhTP. Hồ Chí Minh 161.                       Quản trị kinh doanh3/2020  Cập nhật31/3/2020
162.                       Ngôn ngữ Anh3/2020  Cập nhật31/3/2020
42Trường Đại học Kinh tế Quốc dân163.                       Kinh tế học3/2020  Cập nhật31/3/2020
164.                       Quản trị Khách sạn3/2020  Cập nhật31/3/2020
165.                       Kinh doanh quốc tế3/2020  Cập nhật31/3/2020
166.                       Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành3/2020  Cập nhật31/3/2020
167.                       Marketing3/2020  Cập nhật31/3/2020
168.                       Quản trị công và Chính sách bằng tiếng Anh3/2020  Cập nhật31/3/2020
43Trường Đại họcGiao thôngVận tảiTP. Hồ Chí Minh169.                       Công nghệ thông tin (trình độ đại học)6/2020  Cập nhật30/6/2020
170.                       Quản trị logistic & Vận tải đa phương thức (trình độ đại học)6/2020  Cập nhật30/6/2020
44Trường Đại học Văn Lang 171.                       Kế toán7/2020  Cập nhật31/7/2020
172.                       Quản trị Khách sạn7/2020  Cập nhật31/7/2020
173.                       Ngôn ngữ Anh7/2020  Cập nhật31/7/2020
45Trường Đại họcPhạm Văn Đồng174.                       Công nghệ Thông tin7/2020  Cập nhật31/7/2020
175.                       Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí7/2020  Cập nhật31/7/2020
46Trường Đại họcSư phạm Kỹ thuậtHưng Yên176.                       Công nghệ thông tin7/2020  Cập nhật31/7/2020
177.                       Công nghệ kỹ thuật cơ khí7/2020  Cập nhật31/7/2020
178.                       Công nghệ kỹ thuật ô tô7/2020  Cập nhật31/7/2020
179.                       Công nghệ kỹ thuật điện điện tử7/2020  Cập nhật31/7/2020

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm:

STTTên cơ sở giáo dụcSTTTên chương trình đào tạoThời gian hoàn thành báo cáo TĐGĐược đánh giá ngoàiĐược công nhậnGhi chú
1Trường Cao đẳngSư phạm Đà Lạt1.       Giáo dục Tiểu học3/2020  Cập nhật31/3/2020

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *