Đáp án 6 môn thi tốt nghiệp THPT 2020

Nhóm giáo viên gợi ý đáp án 6 môn trong bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân).

Đáp án Vật lý, mã đề 205


1. C2. C3. C4. C5 B

6. A7. A8.D9. C10.D

11. A12. B13. C14. B15. B

16. B17. C18. D19 B20. C

21. A22. C23. B24. D25. C

26. A27. D28. A29. A30. C

31.32. B33. D34. D35. B

36. B37. B38. A39. D40. D


Đáp án Hóa học, mã đề 205


41. A42. D43. C44. C45. D

46. D47. A48. D49. C50. C

51. B52. C53. D54. A55. D

56. A57. C58. B59. A60. B

61. A62. C63. D64. C65. D

66. D67. D68. A69. D70. A

71. A72. C73. C74. A75. A

76. A77. A78. D79. D80. D

Đáp án Sinh học, mã đề 213


81. B82. C83. A84. A85. A

86. B87. C88. A89. C90. C

91. D92. B93. D94. C95. D

96. D97. B98. A99. B100. A

101. C102. B103. C104. D105. C

106. D107. C108. A109. B110. B

111. D112. D113. D114. C115. C

116. A117. C118. B119. A120. D

Đáp án Sinh học mã 208


81. A82. A83. D84. C85. D

86. D87. A88. D89. B90. A

91. D92. D93. B94. D95. D

96. C97. B98. A99. B100. B

101. B102. C103. A104. A105. D

106. C107. C108. A109. A110. A

111. C112. B113. C114. B115. B

116. A117. C118. C119. C120. A

Đáp án Lịch sử, mã đề 323


1. A2. D3. B4. D5. A

6. C7. D8. D9. C10. B

11. C12. C13. D14. A15. D

16. A17. C18. B19. B20. D

21. C22. B23. C24. B25. D

26. D27. A28. A29. B30. D

31. A32. B33. C34. B35. C

36.D37. B38. A39. B40. C

Đáp án Lịch sử, mã đề 314


1. B2. A3. B4. B5. A

6. B7. C8. C9. D10. B

11. A12. C13. B14. A15. D

16. B17. C18. C19. D20. A

21. C22. D23. A24. A25. A

26. D27. D28. C29. C30. A

31. B32. D33. B34. A35. D

36. C37. A38. D39. A40. B

Đáp án Địa lý, mã đề 323


41. B42. A43. D44. A45. B

46. A47. B48. D49. B50. A

51. D52. C53. C54. D55. C

56. D57. D58. C59. D60. C

61. B62. B63. B64. D65. B

66. B67. D68. C69. C70. C

71. B72. D73. C74. B75. C

76. D77. B78. B79. D80. A

Đáp án Địa lý, mã đề 321


41. D42. B43. A44. B45. C

46. B47. B48. A49. D50. C

51. A52. C53. C54. A55. C

56. D57. B58. A59. B60. D

61. D62. A63. A64. C65. D

66. B67. D68. A69 D70. C

71. B72. D73. C74. D75. C

76. B77. C78. A79. B80. D

Đáp án Giáo dục Công dân, mã đề 323


81. C82. A83. D84. A85.D

86. A87. B88. C89. B90. B

91.D92.D93.D94. B95. C

96. C97. D98. A99. D100. A

101. B102. A103. C104. A105. B

106. C107. D108. A109. C110.D

111. B112. D113. B114. A115. D

116. A117. C118. C119. D120. D

Đề thi các môn thuộc tổ hợp Khoa học Xã hội được đánh giá dễ hơn so với các năm trước, phù hợp với điều kiện học sinh phải nghỉ học do dịch Covid-19.

Thầy Phạm Văn Tùng – giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, và các cộng sự Nguyễn Mạnh Tú, Bùi Xuân Dương, đảm nhận môn Vật lý.

Gợi ý đáp án môn Sinh học do thầy Thịnh Nam, người có 20 năm kinh nghiệm ôn tập cho thí sinh thi tốt nghiệp, đại học, thực hiện.

Thầy Trần Ngọc Dũng (nghiên cứu sinh ĐH Sư phạm), thầy Trần Thế Tùng – giáo viên tại Hà Nội và thầy Phạm Quang Đức – trường Archimedes Academy giải và nhận xét đề thi môn Hóa học.

Môn Lịch sử do thầy Phạm Văn Giềng, cô Nguyễn Thị Ánh, thực hiện.

Bài giải Địa lý do cô Phùng Thị Thanh Thảo, Lê Thị Thu Trang, giáo viên trường THPT Anhxtanh thực hiện.

Với đề thi Giáo dục Công dâncô Nguyễn Thị Thu Huyền, Vũ Thị Duyên, giáo viên trường THPT Anhxtanh, gửi bài giải đến thí sinh.

Nguồn: zing.vn

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *