Giáo dục thể chất và thể thao trường học đạt bước tiến mới

Sau 5 năm triển khai Đề án Tổng thể phát triển Giáo dục thể chất (GDTC) và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, công tác GDTC và thể thao trường học đạt được những bước tiến đáng kể.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDTC và thể thao trường học đã được tăng cường về số lượng, chất lượng chuyên môn cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ quản lý, giảng dạy. Tổng số cán bộ, giáo viên GDTC được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tính đến nay tăng từ 39,7% đến 45,5%.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị (sân tập, nhà tập…) phục vụ GDTC và thể thao trường học được quan tâm và tăng cường trang bị, tu sửa, xây dựng và mua sắm mới. Năm 2020, khối các trường Mầm non có 3.093 nhà tập thể chất, tăng 10% so với 2015; Khối các trường phổ thông có 3.234 nhà tập thể chất, tăng 15% so với 2015; 100% số trường có sân tập thể chất và nhiều trường có bể bơi…

Hiện nay, số trường thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả GDTC đã tăng 87,4% so với năm 2015. Số lượng học sinh tham gia hoạt động thể dục thể thao năm học 2019 – 2020 tăng từ 15,8% đến 31% so với năm 2015. Tổng số học sinh đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực năm học 2019 – 2020 theo tuổi tăng từ 11,3% đến 23,5% so với năm 2015.

Thời gian tới, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo thực hiện hiệu quả chương trình môn học GDTC mới, đặc biệt là đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Thực hiện được mục tiêu của môn học GDTC là nâng cao sức khỏe, thể chất, hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao cho học sinh, sinh viên.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về vai trò môn học GDTC và hoạt động thể thao trường học. Tăng cường đổi mới hoạt động thể thao cho học sinh, sinh viên nhằm tăng cường sức khỏe và đẩy lùi các tệ nạn trong trường học, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, sinh viên…

NT

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *