Hà Nội linh hoạt hình thức kiểm tra học kỳ

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị, nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá trực tiếp, trực tuyến phù hợp với kế hoạch dạy học thực tiễn của đơn vị. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

https://vnews.gov.vn/video/ha-noi-linh-hoat-hinh-thuc-kiem-tra-hoc-ky-22245.htm

Recommended For You

About the Author: @dmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *