Hà Nội: Tiếp tục thực hiện các mục tiêu xây dựng xã hội học tập

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND quận, huyện, thị xã về việc thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và triển khai tổng kết việc thực hiện Quyết định số 89 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 4/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020”.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác quản lý chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 89 và Kế hoạch 177 tại địa phương, đồng thời, có các giải pháp kịp thời khắc phục những khó khăn để hoàn thành các mục tiêu trước tháng 10/2020.

Đồng thời, chỉ đạo phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học xóa mù chữ, củng cố kết quả biết chữ; tăng cường quản lý, chỉ đạo nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, nghiêm túc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục chỉ đạo việc nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên, CB, CC, VC, người lao động; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn; học sinh, sinh viên, người lao động được tham gia học tập các chương trình giáo dục kỹ năng sống.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020” trong tháng 9/2020. Kết quả triển khai Đề án là căn cứ để Sở GD&ĐT Hà Nội xác định những định hướng, mục tiêu, phương hướng và giải pháp chủ yếu để triển khai nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

Vân Anh

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *