Học viên giáo dục thường xuyên được giảm tải, chỉ làm 2 bài kiểm tra mỗi học kỳ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Theo đó, năm học 2020-2021, học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên cả nước sẽ được giảm tải nội dung học tập ở 7 môn học bắt buộc. Các môn học này gồm: Toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử và địa lý.

Căn cứ Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27-8-2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thường xuyên chủ động rà soát và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cho phù hợp với trình độ học viên và tình hình thực tế tại đơn vị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn là: Không dạy; đọc thêm; không làm; không thực hiện; không yêu cầu; khuyến khích học sinh tự đọc; khuyến khích học sinh tự làm. Các đơn vị cũng không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình.

Số bài kiểm tra định kỳ đối với học viên chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trong năm học 2020-2021 cũng giảm. Theo đó, trong mỗi học kỳ, học viên giáo dục thường xuyên chỉ phải thực hiện 1 bài kiểm tra giữa học kỳ và 1 bài kiểm tra cuối học kỳ. Bài kiểm tra giữa học kỳ có thể được thực hiện theo hình thức viết trên giấy hoặc bài thực hành, hoặc dự án học tập.

Thống Nhất

Nguồn: baomoi.com

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *