Hơn 1.600 cán bộ quản lý cơ sở GDPT hoàn thành bồi dưỡng về quản trị nhân sự

Hơn 1.600 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cốt cán các trường phổ thông phía Bắc đã hoàn thành khóa bồi dưỡng, tập huấn trực tiếp mô – đun 2 “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học, THCS, THPT”.

Quản trị nhân sự là một trong những khóa bồi dưỡng quan trọng để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tiếp nối ngay sau khóa bồi dưỡng về quản trị hoạt động dạy học, giáo dục.

Khóa bồi dưỡng này được thiết kế dành cho học viên là cán bộ quản lý các trường phổ thông để trở thành lực lượng cốt cán hỗ trợ cho hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý đại trà nhằm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Khóa bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề cốt lõi, quan trọng của quản trị nhân sự trong trường học nói chung và quản trị nhân sự đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới nói riêng.

Các nội dung được tiếp cận trên nền tảng lý luận về quản trị nhân sự và dựa trên những tiếp cận hiện đại về hoạt động bồi dưỡng giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý như: Tiếp cận phát triển năng lực nghề nghiệp, tiếp cận theo chuẩn… các tiếp cận này được chọn lọc, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn của quản lý giáo dục và quản trị nhà trường ở Việt Nam hiện nay.

GS Phạm Quang Trung – Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục nhấn mạnh, đây là khóa bồi dưỡng, tập huấn đặc biệt: Bồi dưỡng cho những người đi bồi dưỡng. Sau khi kết thúc các mô – đun, các thầy cô sẽ trở về địa phương và trở thành báo cáo viên để lan toả, chia sẻ những kiến thức và kĩ năng đã học được từ khóa bồi dưỡng. Vì thế nhiệm vụ của các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cốt cán là rất quan trọng nhưng cũng rất nặng nề.

Khóa bồi dưỡng trực tiếp 3 ngày đã diễn ra thành công.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng- Giám đốc Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) cho biết: Năm 2020, Chương trình ETEP tiếp tục bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán 2 mô – đun, gồm: Mô – đun 2 “Quản trị nhân sự trường Tiểu học/THCS/THPT”; Mô – đun 3 “Quản trị tài chính trường Tiểu học/THCS/THPT theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình”.

Đây là 2 mô – đun có ý nghĩa quan trọng trong việc quản trị các điều kiện thực hiện dạy học, giáo dục, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngay sau khi trở về địa phương, các cán bộ quản lý phải báo cáo với nhà trường và cơ quan cấp trên về kết quả học tập để triển hai hỗ trợ đồng nghiệp là cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà.

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *