Hướng dẫn mới nhất về số cột điểm học kỳ II năm học 2019-2020

Ngày 22/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1360/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Trong động thái mới nhất, ngày 22/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1360/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Theo đó có nhiều hướng dẫn về việc kiểm tra đánh giá học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến năm học có thể kéo dài và thưc hiện giảm tải chương trình theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH về điều chỉnh chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Công văn số 1360/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020

Trong đó nội dung đáng chú ý đó là việc giảm 1/3 số cột điểm tối thiểu của kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ.

Cụ thể đối với kiểm tra thường xuyên (kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra khác dưới 45 phút) cụ thể như sau:

Môn học có 1 tiết/tuần ít nhất 1 đầu điểm (có thể ít nhất 1 cột miệng hoặc 1 cột 15 phút).

Môn học từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần ít nhất 2 đầu điểm (có thể ít nhất 1 cột miệng và 1 cột 15 phút).

Môn học từ 3 tiết/tuần trở lên ít nhất 3 đầu điểm (có thể ít nhất 1 cột miệng và 2 cột 15 phút).

Giãm số tiết kiểm tra định kỳ (bao gồm kiểm tra 1 tiết, kiểm tra thực hành trên 1 tiết và tương đương, kiểm tra học kỳ).

Đối với kiểm tra định kỳ:

Môn học từ 2 tiết/tuần trở xuống có ít nhất 1 đầu điểm.

Môn học từ 2 tiết/tuần trở lên có ít nhất 2 đầu điểm.

BÙI NAM

Nguồn: giaoduc.net.vn

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *