KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024 – 2025 TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

Quý phụ huynh học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 bằng hình thức trực tuyến theo đường liên kết sau: BẤM VÀO ĐÂY

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
Số: 54/KH-THPTLL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024
Mẫu M10  

KẾ HOẠCH

VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NĂM HỌC 2024-2025

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số…../QĐ-SGDĐT ngày   /   /2024 của Sở GDĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Lê Lợi năm học 2024-2025;

Căn cứ Công văn số 1006/SGDĐT-QLT ngày 08/4/2024 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025;

Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế của Trường THPT Lê Lợi năm học 2024-2025;

Trường THPT Lê Lợi ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội.

          2. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn quận Hà Đông nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung, đáp ứng yêu cầu đào tạo học sinh theo chương trình chất lượng cao.

          3. Hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

II. NỘI DUNG

1. Phương án và đối tượng tuyển sinh

1.1. Phương án tuyển sinh: xét tuyển, không thi tuyển

Năm học 2024 – 2025 nhà trường áp dụng đồng thời 2 phương thức tuyển sinh như sau:

*  Phương thức thứ nhất: Xét tuyển kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở cấp THCS (học bạ) của 7 học kỳ tính từ học kỳ 1 lớp 6 đến hết học kỳ 1 lớp 9:

Học sinh được xét tuyển qua kết quả học tập, rèn luyện ở cấp THCS được ghi rõ trong học bạ phải đăng kí xét tuyển theo đúng quy định và nằm trong danh sách trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh của trường công bố. Chỉ những học sinh có học lực từ KHÁ trở lên (kết quả học tập từ mức KHÁ trở lên), hạnh kiểm TỐT (kết quả rèn luyện mức: TỐT) ở tất cả các kỳ các lớp THCS như đã nêu trên mới được đăng kí xét tuyển qua học bạ. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh phân bổ cho xét tuyển qua học bạ, HĐTS sẽ tính điểm từ cao xuống thấp và lấy đến đủ chỉ tiêu, trường hợp có nhiều học sinh có cùng kết quả theo học bạ sẽ ưu tiên tuyển những học sinh nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định trước.

– Số điểm quy đổi đối với từng khối 6, 7, 8, 9 (hết học kỳ 1) ở từng học kỳ như sau:

(Mỗi khối lớp 6, 7, 8, có 02 học kỳ: học kỳ 1 và học kỳ 2, riêng lớp 9 chỉ tính học kỳ 1)

Hạnh kiểm (Kết quả rèn luyện)Tốt: 5 điểm/học kỳKhá: 4 điểm/học kỳ
Học lực (Kết quả học tập)Giỏi (Tốt): 5 điểm/học kỳKhá: 4 điểm/học kỳ

Phương thức tính điểm xét tuyển cụ thể như sau:

ĐIỂM XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN Ở CẤP THCS (HỌC BẠ) =

Điểm học lực (kết quả học tập)/học kỳ + Điểm hạnh kiểm (kết quả rèn luyện)/

học kỳ của 7 học kỳ liên tiếp + Điểm Ưu tiên (nếu có)

Điểm ưu tiên: theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, cụ thể:

– Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng: con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh  mất sức lao động từ 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

– Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng: con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”;

– Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng: người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

– Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

*  Phương thức thứ hai: xét tuyển theo điểm của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 – 2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức. Căn cứ vào kết quả điểm thi vào lớp 10 THPT do Sở GD&ĐT tổ chức và điểm chuẩn nhà trường công bố. Trường sẽ tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu.

          Điểm xét tuyển tính bằng điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội: nhà trường sẽ công bố sau.

1.2. Đối tượng tuyển sinh:

– Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Nhà trường tuyển sinh mọi học sinh đã tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành khác trong cả nước (nếu có nguyện vọng).

1.3. Học phí và các khoản đóng góp

1.3.1 Học phí:

– Năm học 2024 – 2025 dự kiến mức thu: 3.050.000/ tháng/học sinh (không tính các lớp tăng cường tiếng Anh quốc tế và các lớp ngoại ngữ 2)

1.3.2. Các khoản phí khác:

– Phí đăng kí xét tuyển qua học bạ dự kiến: 200.000 vnđ.

          – Tiền ăn bán trú: tùy theo nguyện vọng thực tế nhà trường sẽ thỏa thuận thống nhất với phụ huynh sau.

          – Tiền bảo hiểm Y tế: theo quy định hàng năm.

          – Tiền Bảo hiểm thân thể tự nguyện dự kiến: 150.000đ/HS/năm học.

          – Lệ phí Đoàn: theo quy định Điều lệ Đoàn.

          – Đồng phục: Mua đồng phục theo mẫu của nhà trường và thanh toán với nhà may theo thực tế số lượng.

1.4. Quyền lợi của học sinh

– Được học trong các phòng học có đầy đủ hệ thống chiếu sáng, quạt mát khang trang, đồng bộ thiết bị dạy và học hiện đại, có chỗ nghỉ trưa tại lớp phục vụ bán trú.

– Được học với đội ngũ thầy cô giáo có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên, là giáo viên giỏi cấp tỉnh, thành phố, giàu tâm huyết, yêu thương chia sẻ giúp đỡ tận tình vì mục đích tiến bộ và trưởng thành của học sinh, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học.

– Học sinh được học tăng cường các môn: Ngữ văn (3 tiết/ tuần), Toán (4 tiết/ tuần), tiếng Anh – IELTS (4 tiết/ tuần): trong đó có 02 tiết học nâng cao/ tuần kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản ngữ. 02 tiết kỹ năng mềm.

– Học sinh được học trải nghiệm thực tế từ 1 đến 2 lần/năm học.

– Học sinh được học kỹ năng sống, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, TDTT phù hợp với khả năng và điều kiện.

– Học sinh được học tiếp cận với thực tế, học tập theo chuyên đề, được học tập làm việc trong phòng thực hành ở những môn mang tính đặc thù (Lý, Hóa, Sinh,…).

– Có xe đưa đón học sinh trong toàn thành phố và bán trú đối với học sinh và phụ huynh có nhu cầu, nguyện vọng (phí xe đưa đón học sinh và bán trú sẽ thông báo cụ thể sau).

1.5. Cam kết chất lượng và hiệu quả đào tạo

– 100% học sinh học lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT, có trên 90% trúng tuyển vào các trường Đại học trong nước phù hợp với khả năng của học sinh và phù hợp với định hướng nghề nghiệp, nguyện vọng của học sinh.

– Trình độ tiếng Anh đạt tối thiểu 4.0 IELTS trở lên.

– Học sinh được trang bị kỹ năng sống tốt, có nhân cách và phẩm chất cao, hòa đồng với cộng đồng, năng động, linh hoạt, thích ứng cao với xã hội phù hợp với lứa tuổi.

2. Độ tuổi dự tuyển

– Quy định chung:tuổi của học sinh vào lớp 10 là 15 tuổi.

– Một số các trường hợp đặc biệt: theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội.

3. Hồ sơ dự tuyển

          (1) Học bạ THCS (bản chính): đối với thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả rèn luyện  tại cấp THCS;

          (2) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân của học sinh hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

(3) Giấy khai sinh (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

(4) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời;

(5) Giấy báo điểm vào 10 (hợp lệ): đối với thí sinh sử dụng điểm của kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025;

(6) Đơn dự tuyển vào 10 (theo mẫu của trường);

(7) Các giấy chứng nhận diện ưu tiên (nếu có);

4. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

4.1. Số lượng tuyển sinh: Dự kiến 400 học sinh.

4.2. Địa bàn tuyển sinh: tuyển sinh trong địa bàn thành phố Hà Nội, không phân biệt về khu vực tuyển sinh.

5. Thời gian tuyển sinh

Thời gianNội dung
Từ ngày 20/04/2024 đến ngày 25/06/2024– Phát hành đơn dự tuyển vào lớp 10. – Nhận đăng kí xét tuyển (trực tuyến) theo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở cấp THCS (học bạ) và đăng kí xét tuyển theo điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 – 2025. – Thời gian làm việc: Sáng từ 7h30 đến 11h30. Chiều từ 14h00 đến 17h00. Nhà trường sẽ tuyển sinh theo nhiều đợt và công bố kết quả trúng tuyển sau mỗi đợt tuyển sinh.
Từ 13h30 ngày 10/07/2024 đến ngày 12/07/2024– 7h00 ngày 10/07/2024: Dự kiến thông báo điểm chuẩn đợt 1 (tính theo Điểm xét tuyển) đối với học sinh đăng ký xét tuyển theo điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 – 2025. – Thu hồ sơ của những học sinh trúng tuyển (theo 2 phương thức : xét học bạ và xét điểm thi vào lớp 10) theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội. – Xác nhận nhập học trực tiếp cho học sinh trúng tuyển. – Nhà trường sẽ dừng tuyển sinh khi đủ chỉ tiêu.
Ngày 12/7/2024Từ 8h00 đến 17h00: Học sinh trúng tuyển vào 10 năm học 2024-2025 thay đổi nguyện vọng trúng tuyển và rút hồ sơ (nếu có nguyện vọng nhập học trường khác). Chú ý:  Nhà trường không giải quyết cho thay đổi nguyện vọng và rút hồ sơ vào các thời điểm khác trong thời gian tuyển sinh. – Sau ngày 12/07/2024 trường vẫn tiếp tục tuyển sinh nếu còn chỉ tiêu cho đến hết ngày 30/07/2024.
Từ ngày 19/07/2024 đến 22/07/2024– Tiếp tục thu hồ sơ của những học sinh trúng tuyển theo 2 phương thức: xét học bạ và xét điểm thi vào lớp 10 (nếu còn chỉ tiêu). – Xác nhận nhập học trực tiếp cho học sinh trúng tuyển bổ sung.
Ngày 30/07/2024– Tiếp tục thu hồ sơ của những học sinh trúng tuyển theo 2 phương thức: xét học bạ và xét điểm thi vào lớp 10 (nếu còn chỉ tiêu). – Xác nhận nhập học trực tiếp cho học sinh trúng tuyển bổ sung.
Thứ Hai ngày 12/8/2024– Đo đồng phục. – Thu đơn đăng ký nguyện vọng các môn học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Chủ Nhật Ngày 18/8/2024– 8h30: BGH họp với học sinh và cha mẹ học sinh trúng tuyển vào 10 của nhà trường. – 13h30: Học sinh trúng tuyển vào 10 nhận lớp, học nội quy, đăng ký bán trú, nhận đồng phục, nhận TKB.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025

– Chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT Hà Nội về mọi nội dung thông tin, báo cáo liên quan đến công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025.

– Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh.

– Chịu trách nhiệm phát ngôn chính thức trước cấp trên, báo chí và nhân dân.

Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025

– Bám sát các nội dung văn bản của thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để tham mưu với Chủ tịch HĐTS xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 của nhà trường.

– Giải đáp thắc mắc của PHHS và HS về các nội dung trong Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường theo thẩm quyền và chức năng được giao.

– Giám sát và chỉ đạo các Ủy viên, Thư ký trong HĐTS thực hiện theo các hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội về tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

– Báo cáo với Chủ tịch HĐTS theo thời gian quy định trong Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường hoặc khi được yêu cầu.

Thư ký Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025

– Tổng hợp, hoàn thiện các hồ sơ, biên bản của Hội đồng; kiểm tra sắp xếp hồ sơ, nhập dữ liệu, lập danh sách trúng tuyển, giám sát việc thu hồ sơ, tổng hợp kết quả thu hồ sơ, nộp danh sách trúng tuyển và dữ liệu về Sở.

– Hằng ngày báo cáo với Chủ tịch HĐTS theo yêu cầu.

Uỷ viên Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025

Thu hồ sơ, hướng dẫn học sinh nộp hồ sơ trúng tuyển, hỗ trợ thu hồ sơ các bàn, chuẩn bị cơ sở vật chất cho các buổi thu hồ sơ.

Kiểm tra sắp xếp hồ sơ báo cáo cho Thư kí HĐTS tổng hợp, cùng Thư ký HĐTS xử lý dữ liệu.

2. Chế độ báo cáo

Hằng ngày vào 17h00 các ngày từ 10/7 đến 12/7/2024 và từ 19/07 đến 22/07/2024 các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh nhà trường báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch  HĐTS về số lượng hồ sơ thu được trong ngày và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình tuyển sinh.

– Các thời điểm khác thu hồ sơ báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch HĐTS.

– Báo cáo về Sở GD&ĐT Hà Nội theo quy định./.

Nơi nhận:
– Sở GDĐT;
– Thành viên HĐTS;
– Lưu VT, THPTLL.  
TM.TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)  
(Đã ký)    
TS. Lê Xuân Trung  

Recommended For You

About the Author: @dmin