LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 học kì 1 từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022

Chú ý:

1. GVCN rà soát thông tin trên CSDL hạn 17/9.

2. Các tổ nhóm chuyên môn nộp Kế hoạch chương trình.

3. Chuẩn bị soạn 1 câu hỏi gửi thầy Hiệu trưởng. Giao lưu đối thoại.

4. Tích cực bồi dưỡng HSG cấp thành phố.

5. Chuẩn bị thi GVG cấp cụm: Sinh và Sử. 6. Hoàn thiện hồ sơ chuyên môn.

Recommended For You

About the Author: @dmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *