Quản lý và phát triển nguồn nhân lực – ngành “hot” hiện nay

Quản trị nhân sự là bộ phận không thể thiếu trong các đơn vị và ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hiền – Trưởng khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), nhân lực là yếu tố then chốt quyết định đến sự tồn tại và phát triển của tất cả các cơ quan, tổ chức; đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ và các rủi ro dịch bệnh, rủi ro tài chính có xu hướng ngày càng tăng. 

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản lý và phát triển nguồn nhân lực trang bị cho người học kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khoa học Quản lý và phát triển nguồn nhân lực bao gồm, các chính sách vĩ mô về quản lý lao động; những nguyên tắc điều hành, quản lý nhân sự;

Các kiến thức liên quan đến đánh giá, tuyển dụng, đào tạo nhân sự, chính sách chi trả tiền công, tiền lương, các bước khảo sát nghiên cứu thị trường lao động để hoạch định, tổ chức, thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho tổ chức, doanh nghiệp.

Một tiết học của sinh viên ngành Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hiền – Trưởng khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn trao đổi, ngoài kiến thức về kỹ năng mềm (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp…), sinh viên được trang bị kỹ năng chuyên môn như:

Kỹ năng phân tích, viết và trình bày được báo cáo có nội dung chuyên môn; kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý các chương trình, dự án, hoạt động trong ngành quản lý và phát triển nguồn nhân lực; kỹ năng sử dụng được các phần mềm chuyên ngành, tiếng Anh chuyên môn phục vụ quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu trong Thư viện Lương Định Của

Cử nhân ngành Quản lý và phát triển nguồn nhân lực được đào tạo tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam có đủ trình độ và năng lực để công tác tại các vị trí:

Cán bộ, công chức, nhân viên về quản lý đào tạo, quản lý nhân sự, quản lý lao động, chuyên viên tuyển dụng, chính sách-đãi ngộ, chuyên viên bảo hiểm, truyền thông, chuyên viên tổ chức sự kiện, chuyên viên quan hệ lao động xã hội tại các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Giảng viên, chuyên gia, cán bộ nghiên cứu về quản lý và phát triển nguồn nhân lực, quản lý lao động tại các trường đại học, cao đẳng, viện, trung tâm nghiên cứu.

Cán bộ quản lý, cán bộ tư vấn liên quan tới phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức phi chính phủ hoạt động vì mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, phát triển con người. Làm chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *