Các nội dung thủ tục hành chính năm 2019

Trường THPT Lê Lợi trân trọng thông báo các văn bản hướng dẫn, nội dung liên quan đến thủ tục hành chính năm 2019. Chi tiết xem ở hệ thống văn bản đính kèm (bên dưới).

Quy trình chung giải quyết các thủ tục hành chính bao gồm các bước sau:

Bước 1. Học sinh, phụ huynh học sinh, người liên hệ công tác,… chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại phòng tiếp dân nhà trường, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ theo quy định.

– Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ.

Bước 3. Đúng thời gian hẹn học sinh, phụ huynh học sinh, người liên hệ công tác,…  đến văn phòng trường để nhận kết quả.

– Khi đến nhận kết quả giải quyết người nhận phải trả lại giấy hẹn, ký vào sổ trả kết quả, mang giấy tờ thùy thân (Chứng minh thư, hộ khẩu,…) khi có yêu cầu.

– Người nhận kiểm trả lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng./.

Lịch trực hàng tuần:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
S Lê Xuân Trung – Hiệu trưởng

Lương Anh Dũng – Tổ trưởng KHTN

Vũ Văn Quý – Phó hiệu trưởng

Nguyễn Văn Ngọc – Tổ phó tổ Toán

Lê Xuân Trung  – Hiệu trưởng

Lương Anh Dũng – Tổ trưởng KHTN

Vũ Văn Quý – Phó hiệu trưởng

Nguyễn Văn Ngọc – Tổ phó tổ Toán

Lê Xuân Trung  – Hiệu trưởng

Lương Anh Dũng – Tổ trưởng KHTN

Vũ Văn Quý – Phó hiệu trưởng

Nguyễn Văn Ngọc – Tổ phó tổ Toán

C Đinh Thị Điệu – Phó hiệu trưởng

Lại Thị Thùy Châu – Thư ký HĐ

Đinh Thị Điệu – Phó hiệu trưởng

Lại Thị Thùy Châu – Thư ký HĐ

Lê Xuân Trung  – Hiệu trưởng

Lương Anh Dũng – Tổ trưởng KHTN

Đinh Thị Điệu – Phó hiệu trưởng

Lại Thị Thùy Châu – Thư ký HĐ

Lê Xuân Trung  – Hiệu trưởng

Lương Anh Dũng – Tổ trưởng KHTN

Đinh Thị Điệu – Phó hiệu trưởng

Lại Thị Thùy Châu – Thư ký HĐ