Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 5778/BGDĐT-QLCL về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.

Theo văn bản này, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, để các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục được bảo đảm liên tục, hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tiếp tục tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.

Cụ thể, trong bước tự đánh giá, cơ sở giáo dục tăng cường sử dụng phần mềm, ứng dụng để thực hiện tối đa việc số hóa minh chứng phục vụ cho tự đánh giá và đánh giá ngoài.

Trong bước đánh giá ngoài: Đoàn đánh giá ngoài nghiên cứu hồ sơ đánh giá qua các minh chứng được số hóa do cơ sở giáo dục gửi đến; phiên làm việc tập trung của đoàn đánh giá ngoài tổ chức họp trực tuyến hoặc kết hợp hình thức trực tiếp với trực tuyến.

Bước khảo sát sơ bộ thực hiện bằng hình thức trực tuyến hoặc kết hợp hình thức trực tiếp với trực tuyến; biên bản làm việc được thống nhất giữa các bên và lưu trữ theo quy định.

Bước khảo sát chính thức, đoàn đánh giá ngoài có thể thực hiện việc phỏng vấn các bên liên quan bằng hình thức trực tuyến, ghi âm đầy đủ các cuộc phỏng vấn để lưu trữ cùng hồ sơ đánh giá.

Trong bước thẩm định kết quả đánh giá: Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tổ chức họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục trực tuyến hoặc kết hợp họp trực tiếp với trực tuyến để thẩm định kết quả đánh giá; bảo đảm các thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục mở camera toàn thời gian tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến; ghi âm đầy đủ diễn biến cuộc họp để lưu trữ cùng hồ sơ thẩm định kết quả đánh giá.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục và tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghiên cứu hướng dẫn trên để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm các nguyên tắc của kiểm định chất lượng giáo dục; có trách nhiệm giải trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện và các kiến nghị đề xuất về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua thư điện tử của Cục Quản lý chất lượng (phongkdclgd@moet.gov.vn).

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phản hồi để sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định hiện hành về kiểm định chất lượng giáo dục.

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *