THÔNG BÁO: Danh sách giáo viên trúng tuyển vòng phỏng vấn

Đề nghị các ứng viên trúng tuyển vòng phỏng vấn 9h00 sáng thứ 5 ngày 27/8/2020 tập trung tại trường và nghe phổ biến kế hoạch tiếp theo.

Môn Toán

Môn Vật Lý

Môn Hóa Học

Môn Sinh học

Môn Tin học

Môn Văn

Môn Lịch Sử

Môn Địa Lý

Môn GDCD

Môn CN

Môn Tiếng Anh

Recommended For You

About the Author: @dmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *