Thông báo địa chỉ tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thực hiện hướng dẫn của Bộ GDĐT về việc công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Sở GDĐT thông báo địa chỉ để tra cứu trực tuyến kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như sau:

1. http://tracuu.hanoi.edu.vn

2. http://hanoiedu.vn/

3. http://hanoiedu.vn/diemthi

Thời gian công bố: 0 giờ 00 ngày 27/8/2020

Tác giả: Văn Phòng Sở GD&ĐT

Recommended For You

About the Author: @dmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *