Thông báo triển khai học trực tuyến của trường THPT Lê Lợi

Căn cứ Công văn số 356/SGĐT-GDPT ngày 31 tháng 01 năm 2021 về việc tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

          Căn cứ tình hình thực tế tại nhà trường,

          Toàn thể giáo viên và học sinh Trường THPT Lê Lợi thực hiện các nội dung sau đây:

          1. Thực hiện nghiêm túc theo đúng Kế hoạch giáo dục nhà trường dã duyệt với lãnh đạo nhà trường.

          2. Thực hiện theo đúng thời khóa biểu đã phân công, theo đúng số tiết bắt đầu từ ngày 17/02/2021 (Thứ 4 mùng 6 Tết) cho đến khi có Thời khóa biểu mới.

          3. Các giáo viên bộ môn dạy học trực tuyến trước mắt thống nhất trên Internet theo phần mềm Zoom để đảm bảo tính thống nhất. Mỗi lớp có 1 tài khoản riêng do giáo viên chủ nhiệm cung cấp bàn giao lại cho học sinh lớp chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm cung cấp tài khoản này cho giáo viên bộ môn của lớp khi dạy.

          4. Giáo viên chủ nhiệm theo dõi sĩ số học sinh khi học, báo cáo hằng ngày cho Ban giám hiệu bằng cách đăng nhập vào Google trang tính (được gửi tới toàn thể giáo viên chủ nhiệm).

          5. Học sinh đăng nhập và ôn tập trên Hanoistudy, Thư ký Hội đồng tổng hợp và báo cáo với Ban giám hiệu hằng tuần.

          6. Nhận được thông báo này:

          + Ban giám hiệu (Phó Hiệu trưởng) phụ trách khối theo dõi chặt chẽ số lượng giáo viên, học sinh theo thời khóa biểu.

          + Các tổ trưởng chuyên môn theo dõi chặt chẽ chất lượng bài giảng và thông báo tới toàn thể giáo viên trong tổ về chủ trương triển khai công tác dạy học.

+ Giáo viên chủ nhiệm thông báo cụ thể tới từng phụ huynh học sinh qua Sổ liên lạc điện tử.

+ Giáo viên bộ môn: chủ động xây dựng bài giảng điện tử đảm bảo chất lượng và tiến độ bài dạy theo Kế hoạch đã duyệt cho đến khi có Thời khóa biểu mới.

Đề nghị toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với Ban giám hiệu để trao đổi, tháo gỡ./.

Nơi nhận:
– BGH; Để chí đạo t/h
– Các tổ CM, VP, GVCN; để t/h
– Lưu: VT THPT LL.
HIỆU TRƯỞNG
TS Lê Xuân Trung

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *