THÔNG BÁO: Về việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 của trường THPT Lê Lợi

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:  32 /TB-THPT LL
KHẨN
Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2021

THÔNG BÁO

          Căn cứ Công văn số 336/SGDĐT-CTTT ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19;

          Căn cứ tình hình thực tế tại nhà trường,

          Toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT Lê Lợi thực hiện khẩn các nội dung sau đây:

          1. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GDĐT, UBND Thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19.

          2. Thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K”: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”.

          3. Thường xuyên đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Khuyến khích cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

          4. Vệ sinh sạch sẽ lớp học, để lớp học thông thoáng, không đóng kín cửa ra vào và cửa sổ lớp học.

          5. Nếu có các biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học, báo ngay cho Ban giám hiệu, để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

          6. Nếu có tiếp xúc gần với các F0, F1, F2 chủ động khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế tại địa phương, đồng thời chủ động báo cáo lãnh đạo nhà trường.

          7. Ngoài ra toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường thực hiện:

– 100% giáo viên, nhân viên, học sinh đến trường được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn tại cổng trường và trước khi vào lớp.

– Giáo viên, học sinh đeo khẩu trang khi ra khỏi lớp, khuyến khích đeo khẩu trang trong lớp học.

– Giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường thường xuyên rửa tay, dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại các vị trí nhà trường đã bố trí.

– Cán bộ y tế chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn tay nhanh, khẩu trang, bố trí sắp xếp lại phòng y tế đảm bảo nếu có trường hợp nghi nhiễm phản ứng một cách nhanh nhất. Tổ văn phòng kiểm tra lại đường nước đảm bảo đủ nước để rửa tay tại các vị trí khác nhau trong trường.

– Khi có người đến liên hệ công tác bộ phận thường trực an ninh, bảo vệ tại vị trí cổng trường yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đảm bảo khoảng cách và khai báo y tế trước khi vào trường.

– Khi phát hiện ra học sinh nếu có tiếp xúc gần với các F0, F1, F2: giáo viên chủ nhiệm thông báo cho lãnh đạo nhà trường, đồng thời thông báo cho học sinh, phụ hynh học sinh lớp đó nghỉ học (nhà trường sẽ bố trí học bù sau), thời gian theo quy định của cơ quan y tế. Đối với giáo viên, nhân viên: chủ động khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế tại địa phương, đồng thời chủ động báo cáo lãnh đạo nhà trường.

          Khi nhận được thông báo này:

+ Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nghiêm túc thực hiện.

+ Giáo viên chủ nhiệm: thông báo tới toàn thể học sinh và phụ huynh học sinh được biết qua hệ thống sổ liên lạc điện tử, các phương tiện kết nối khác./.

Nơi nhận:
– BGH; Để chí đạo t/h
– Các tổ CM, VP, GVCN; để t/h
– Lưu: VT THPT LL.
HIỆU TRƯỞNG
TS Lê Xuân Trung

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *