Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn, trung thực, khách quan kỳ thi tốt nghiệp THPT

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 được triển khai nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, trong điều kiện còn nguy cơ dịch bệnh, Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Theo đó, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, các cơ sở GD-ĐT, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Theo Chỉ thị: Thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH năm 2018, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và nhất là ứng phó với tác động của dịch COVID-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (kỳ thi) để xét công nhận tốt nghiệp THPT, cung cấp thông tin tin cậy phục vụ đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và là một trong các căn cứ tuyển sinh ĐH, giáo dục nghề nghiệp (tuyển sinh).

Để kỳ thi và tuyển sinh năm 2020 được triển khai nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện còn nguy cơ của dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (gọi tắt là UBND cấp tỉnh) tập trung thực hiện những công việc trọng tâm sau:

Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm chung về kỳ thi

Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm chung về kỳ thi và những nhiệm vụ cụ thể sau:

Ban hành các văn bản chỉ đạo, quy chế, hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh; Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ra đề thi đáp ứng yêu cầu của kỳ thi. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về kỳ thi và công tác tuyển sinh; Giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến kỳ thi và tuyển sinh.

Xây dựng hệ thống phần mềm dùng chung bảo đảm thống nhất, thuận lợi trong quá trình tổ chức thi ở các địa phương; Xây dựng các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, trung thực, khách quan của kỳ thi; Đặc biệt là phần mềm và quy trình chấm thi trắc nghiệm bằng máy tính, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục ĐH, cơ sở đào tạo giáo viên thực hiện công tác tuyển sinh theo tinh thần tự chủ và trách nhiệm giải trình; Phân tích dữ liệu quốc gia về kết quả thi và kết quả học tập của học sinh toàn quốc.

Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi để bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan; Ngăn chặn gian lận, tiêu cực, vi phạm quy chế.

Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi trên địa bàn

Theo Chỉ thị, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, trực tiếp là Chủ tịch UBND tỉnh, TP chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi trên địa bàn bao gồm: Đăng ký dự thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi (riêng bài thi trắc nghiệm chấm trên máy tính bằng phần mềm dùng chung của Bộ GD-ĐT), thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi và phúc khảo bài thi; Phân tích dữ liệu về kết quả thi và kết quả học tập của học sinh của địa phương; Xét công nhận tốt nghiệp THPT, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức Kỳ thi tại địa phương; Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức kỳ thi; Bảo đảm các quy định phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự.

Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở tất cả các Điểm thi; Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham dự kỳ thi; Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế.

Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chỉ đạo thi cấp Quốc gia

Thanh tra Chính phủ: Cử người tham gia Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia và chỉ đạo Thanh tra địa phương cử người tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các đoàn thanh tra, kiểm tra kỳ thi của địa phương.

Bộ Thông tin & Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về kỳ thi và công tác tuyển sinh; Chỉ đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh.

Bộ Công an: Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, vận chuyển bài thi, coi thi, chấm thi.

Bộ Giao thông vận tải: Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tạo điều kiện để quá trình vận chuyển đề thi, bài thi nhất là vận chuyển bằng đường hàng không được thuận tiện, an toàn; Bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức kỳ thi.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai: Chỉ đạo các ngành hữu quan phối hợp với UBND cấp tỉnh xây dựng phương án phòng chống lụt bão; hỗ trợ xử lý và khắc phục kịp thời hậu quả các tình huống bất thường về thời tiết và thiên tai, bảo đảm an toàn cho kỳ thi.

Bộ Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh; Có phương án đề phòng, ngăn chặn dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác, hỗ trợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương: Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp điện ổn định cho địa điểm ra đề thi, in sao đề thi, coi thi và chấm thi.

Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội: Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai kế hoạch tuyển sinh các trình độ của giáo dục nghề nghiệp; Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyển sinh; tổ chức tốt việc thanh tra, kiểm tra; truyền thông đầy đủ, kịp thời về công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tích cực phối hợp, chủ động tham gia cùng với Bộ GD-ĐT và UBND cấp tỉnh triển khai tổ chức Kỳ thi; Thực hiện tốt những nhiệm vụ được Bộ GD-ĐT đề xuất, kiến nghị trong kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi.

Đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn địa phương tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn cho kỳ thi theo chỉ đạo chung của UBND cấp tỉnh.

Các cơ sở giáo dục ĐH và giáo dục nghề nghiệp công bố công khai Đề án, phương thức tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự kỳ thi; Chấp hành sự phân công của Bộ GD-ĐT về điều động cán bộ, giảng viên ĐH tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tại các địa phương; Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để thực hiện tuyển sinh năm 2020 công bằng, minh bạch.H. Trang

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *