Thúc đẩy toàn diện hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục Đại học

Chiều 14/8, lãnh đạo Bộ GD&ĐT gồm Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nghe báo cáo về Nghị định quy định hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

Dự thảo Nghị định đã được đưa lên mạng xin ý kiến góp ý từ ngày 8/6/2020. Chia sẻ của ông Tạ Ngọc Đôn, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường, Bộ GD&ĐT, có 14 điểm mới đáng chú ý trong dự thảo Nghị định sau khi đã tiếp thu các ý kiến đóng góp.

Những điểm mới liên quan đến các quy định hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học, gồm: đơn vị quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khoa học công nghệ; nhóm nghiên cứu mạnh; hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động khoa học và công nghệ; quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục ĐH; tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ…

Ông Tạ Ngọc Đôn cho biết: Nghị định quy định hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục ĐH được xây dựng với mục tiêu thúc đẩy toàn diện hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục ĐH; tăng cường và khuyến khích các nguồn đầu tư phát triển tiềm lực khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục ĐH.

Trong đó, khuyến khích, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ sở giáo dục ĐH đã được thế giới và khu vực xếp hạng, cơ sở giáo dục ĐH định hướng nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu mạnh; góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục ĐH, khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay liên quan đến hoạt động này.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, góp ý hoàn thiện dự thảo nghị định. Trong đó tập trung vào các nội dung như: kết cấu, bố cục Nghị định; các nội dung về hệ sinh thái khởi nghiệp, nhóm nghiên cứu mạnh, hoạt động sở hữu trí tuệ, quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục ĐH, tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ, phân công trách nhiệm các bộ ngành và hiệu lực thi hành.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị định bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Hiện nay, mặc dù hoạt động khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục ĐH đã được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật, nhưng các văn bản chủ yếu chỉ đưa ra các quy định khái quát, chưa sát với thực tiễn của ngành.

Chính vì vậy, việc ban hành nghị định quy định về hoạt động khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục ĐH có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi các văn bản pháp lý hiện hành hoặc đã lạc hậu và có nhiều hạn chế sau một thời gian thực hiện, hoặc chưa đủ để điều chỉnh có hiệu quả nhằm đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục ĐH.

Nguồn: giaoducdaotao.vn

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *