Triển khai bồi dưỡng 4000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 15/10, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức tập huấn cho đội ngũ giảng viên để chuẩn bị triển khai bồi dưỡng 4000 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường phổ thông trên cả nước.

Các học viên được tập huấn, bồi dưỡng module 2: Quản trị nhân sự trong trường Tiểu học, THCS, THPT năm 2020 và module 3: Quản trị tài chính trường tiểu học theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình.

Theo Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán module 2 năm 2020, nội dung bồi dưỡng tập trung vào hướng dẫn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường TH, THCS và THPT, thực hiện quản trị nhân sự trong cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

GS.TS Phạm Quang Trung – Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu khai mạc tập huấn

Cụ thể: Phân tích được yêu cầu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường; vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng đối với việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong trường TH, THCS và THPT;

Đồng thời, đánh giá tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong trường TH, THCS và THPT (số lượng, cơ cấu, chất lượng, vấn đề ưu tiên giải quyết);

TS. Nguyễn Ngọc Dũng -Giám đốc Chương trình ETEP, Bộ GD&ĐT

Ngoài ra, phân tích, đánh giá được kế hoạch phát triển đội ngũ của một trường TH, THCS và THPT; lập kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong trường TH, THCS và THPT (mục tiêu, hoạt động, kết quả cần đạt, thời gian, người thực hiện, điều kiện thực hiện);

Đánh giá được công tác chỉ đạo của hiệu trưởng trong tạo động lực, hướng dẫn, giải quyết xung đột trong nhà trường qua một số trường hợp thực tế. Xây dựng kế hoạch tự học, kế hoạch tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị nhân sự trong nhà trường.

Hoạt động bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán (CBQLCSGDPT) để hướng dẫn đồng nghiệp về quản trị nhân sự trong nhà trường, tăng cường năng lực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

PGS.TS Trần Hữu Hoan – Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu tại buổi tập huấn

Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt (GVQLGD) của Học viện và các Trường Sư phạm tham gia Chương trình ETEP. Mặt khác, tăng cường phối họp giữa Học viện và các Trường sư phạm tham gia Chương trình ETEP với các Sở/Phòng GD&ĐT và trường phổ thông trong công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, hình thành cộng đồng học tập (để phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục) dành cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và đại trà.

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *