UBND TP Hà Nội xem xét mức chi tập huấn đội tuyển học sinh giỏi thành phố

Sáng 13-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp tập thể UBND TP để xem xét một số nội dung trình kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2020.

Tại phiên họp tập thể, các thành viên UBND TP, đại diện các cơ quan, đơn vị đã cho ý kiến vào Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021 của thành phố Hà Nội; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 của thành phố Hà Nội; tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020; Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách thành phố năm 2021 của thành phố Hà Nội.

Tập thể UBND TP Hà Nội cũng xem xét, cho ý kiến vào một số nội dung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 cấp thành phố; cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về nội dung chi, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố gồm: Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức các kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh; chi biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy của ngành Giáo dục và Đào tạo; tập huấn đội tuyển học sinh giỏi tại các trường có hệ chuyên của thành phố Hà Nội, tập huấn đội tuyển học sinh giỏi thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Đồng thời, tập thể UBND TP cũng thảo luận, xem xét về quy định về mức học bổng, nguồn học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trung học phổ thông chuyên trong các trường trung học phổ thông công lập và học sinh các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao của thành phố Hà Nội; Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ chuyên trách công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành UBND các quận, huyện, thị xã thành phố từ năm 2021; Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước…

Phú Khánh

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *