Yêu cầu nhà trường cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID-19”

Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID-19”.

Theo văn bản do Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh ký: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam -Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ngày 30/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 4594/BGDĐT-GDTC đề nghị các Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục (từ cấp mầm non đến cấp trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên) trên địa bàn cài đặt và triển khai ứng dụng “An toàn COVID-19”. Đến nay, bên cạnh một số Sở GD&ĐT đã vào cuộc triển khai bước đầu có hiệu quả, còn rất nhiều Sở GD&ĐT triển khai chưa hiệu quả, thậm chí chưa chỉ đạo triển khai ứng dụng “An toàn COVID-19”.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục vừa phải thực hiện các nhiệm vụ năm học, vừa phải đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19 với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc các sở GD&ĐT nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn cài đặt và hàng ngày cập nhật khai báo tình hình trên hệ thống “An toàn COVID-19” (Kèm theo bản hướng dẫn nhận tài khoản và sử dụng Ứng dụng mới cập nhật. Trước mắt ứng dụng chỉ sử dụng để khai báo đối với nhà trường, chưa sử dụng đối với giáo viên và học sinh); báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện (qua Vụ Giáo dục Thể chất) trước ngày 27/11/2020.

.Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc về kĩ thuật, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Công nghệ thông tin; e-mail: nqhuy.cit@moet.edu.vn) hoặc qua các đường dây nóng ghi trong Hướng dẫn gửi kèm để giải quyết.

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *