Thông báo về việc thu hồ sơ học bạ gốc đợt cuối vào lớp 10 trường THPT Công lập CLC Lê Lợi năm học 2023-2024

Read more »

Thông báo về việc thu hồ sơ gốc vào lớp 10 trường THPT Công lập CLC Lê Lợi năm học 2023-2024

Read more »
Ad Widget

Thông báo về việc thu hồ sơ gốc đợt 1 vào lớp 10 trường THPT Công lập Chất lượng cao Lê Lợi năm học 2023-2024

Read more »

Thông Báo: Chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Tiếng Anh Quốc Tế và lớp Ngoại ngữ 2 trường THPT Công Lập Chất Lượng Cao Lê Lợi năm học 2023-2024

Read more »

Thông báo: Về việc thu hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 Tiếng Anh Quốc Tế và lớp ngoại ngữ 2 trường THPT Công lập CLC Lê Lợi năm học 2023-2024

Read more »

THPT LÊ LỢI TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO 01 GIÁO VIÊN VÀ 07 HỌC SINH ƯU TÚ LỚP 12 !

Xác định công tác phát triển Đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, Đảng bộ và... Read more »

Trường học Hà Nội đưa võ thuật vào giảng dạy chính khóa

Việc đưa võ thuật vào giảng dạy trên lớp cho học sinh góp phần giúp các em rèn luyện sức khỏe, sự bền bỉ và tinh thần cống hiến vì cộng đồng.... Read more »

Võ Thiên Môn Đạo từng bước “thấm” vào học đường

Sau thành công tốt đẹp của Đại hội Võ Thiên Môn Đạo Trường THPT Lê Lợi lần thứ I vào tháng 3/2021; Hội Võ Thiên Môn Đạo thành phố Hà Nội tiếp... Read more »

Thông báo chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT Công Lập CLC Lê Lợi năm học 2023-2024

Read more »

Thông báo: Tuyển dụng giáo viên giảng dạy hợp đồng năm học 2023-2024

Read more »