LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023

Chú ý: – Các bộ phận được phân công chuẩn bị văn bản tài liệu kiểm tra chuyển đổi số và công tác thư viện trường học. – Tích cực ôn tập... Read more »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023

Chú ý: – Các tổ chuyên môn tiếp tục rà soát hồ sơ chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Sở. – Tích cực ôn tập cho học sinh khối lớp 12. Read more »
Ad Widget

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023

Chú ý – Các tổ chuyên môn tiếp tục rà soát hồ sơ chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Sở. – Tích cực ôn tập cho học sinh khối lớp 12.... Read more »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 từ ngày 28/3/2023 đến ngày 02/4/2023

Chú ý – Các tổ chuyên môn tiếp tục rà soát hồ sơ chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Sở. – Dự giờ đột xuất giáo viên trong tuần. – Tích... Read more »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 từ ngày 20/3/2023 đến ngày 27/3/2023

Chú ý: – Các tổ chuyên môn tích cực rà soát hồ sơ chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Sở. – Hoàn thành giải bóng đá nam học sinh. – Chuẩn... Read more »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023

Read more »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023

Read more »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 từ ngày 27/2/2023 đến ngày 5/3/2023

Chú ý: – Các tổ chuyên môn tiếp tục rà soát lại toàn bộ hồ sơ, giáo án chuẩn bị đón đoàn kiểm tra. – Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để... Read more »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 từ ngày 20/2/2023 đến ngày 29/2/2023

Chú ý: – Các tổ chuyên môn rà soát lại toàn bộ hồ sơ, giáo án chuẩn bị đón đoàn kiểm tra. – Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị... Read more »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 từ ngày 13/2/2023 đến ngày 19/2/2023

Chú ý: – Các tổ chuyên môn rà soát lại toàn bộ hồ sơ, giáo án chuẩn bị đón đoàn kiểm tra. – Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị... Read more »