LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 từ ngày 20/3/2023 đến ngày 27/3/2023

Chú ý: – Các tổ chuyên môn tích cực rà soát hồ sơ chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Sở. – Hoàn thành giải bóng đá nam học sinh. – Chuẩn... Read more »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023

Read more »
Ad Widget

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023

Read more »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 từ ngày 27/2/2023 đến ngày 5/3/2023

Chú ý: – Các tổ chuyên môn tiếp tục rà soát lại toàn bộ hồ sơ, giáo án chuẩn bị đón đoàn kiểm tra. – Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để... Read more »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 từ ngày 20/2/2023 đến ngày 29/2/2023

Chú ý: – Các tổ chuyên môn rà soát lại toàn bộ hồ sơ, giáo án chuẩn bị đón đoàn kiểm tra. – Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị... Read more »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 từ ngày 13/2/2023 đến ngày 19/2/2023

Chú ý: – Các tổ chuyên môn rà soát lại toàn bộ hồ sơ, giáo án chuẩn bị đón đoàn kiểm tra. – Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị... Read more »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 học kì 2 từ ngày 06/2/2023 đến ngày 12/2/2023

Chú ý: 1. Chuẩn bị cho cuộc thi Hát dân ca, Bolero. 2. Nhảy dân vũ, hiện đại vòng Sơ khảo. 3. Tăng cường kiểm tra nền nếp dạy và học. Read more »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 học kì 2 từ ngày 30/1/2023 đến ngày 05/2/2023

Chú ý: 1. Tiếp tục tăng cường kiểm tra nền nếp dạy và học sau Tết. 2. Rà soát, tổng kiểm tra công tác vệ sinh trường học trong toàn trường. Read more »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 học kì 2 từ ngày 27/1/2023 đến ngày 29/1/2023

Chú ý: 1. Tiếp tục tăng cường kiểm tra nền nếp dạy và học sau Tết. 2. Rà soát, tổng kiểm tra công tác vệ sinh trường học trong toàn trường. Read more »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 học kì 2 từ ngày 16/1/2023 đến ngày 22/1/2023

Chú ý: 1. Tiếp tục tăng cường kiểm tra nền nếp dạy và học trước Tết.2. Bàn giao cơ sở vật chất lớp học trước khi nghỉ Tết.3. Phân công trực Tết. Read more »