Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý I năm 2022

Read more »

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2021

Read more »
Ad Widget

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý IV năm 2021

Read more »

Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của trường THPT Lê Lợi

Read more »

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của trường THPT Lê Lợi

Read more »

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021

Read more »

Quyết định về việc công bố công khai cắt giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Read more »

Hướng dẫn Giáo viên, nhân viên và học sinh quay trở lại trường học đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ Công văn số 3668/HDLN: SGDĐT-YT ngày 25/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh quay lại trường học... Read more »

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý III năm 2021

Read more »

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của trường THPT Lê Lợi

Read more »