Thông báo tuyển dụng giáo viên giảng dạy hợp đồng năm học 2022-2023

Read more »

Thông báo số 5: Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT CLC năm học 2022-2023

Read more »
Ad Widget

Thông báo số 4: Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT CLC năm học 2022-2023

Read more »

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý I năm 2022

Read more »

Thông báo tuyển sinh số 3

SỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT LÊ LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:        /KH-THPT LL DỰ THẢO Hà Nội, ngày  16   tháng... Read more »

Thông báo số 2 về kế hoạch tuyển sinh THPT CLC Lê Lợi

SỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT LÊ LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:        /KH-THPT LLDỰ THẢO Hà Nội, ngày  22   tháng  03 ... Read more »

ĐIỂM ĐẾN CỦA NIỀM TIN

Nắng. Cái nắng tháng ba sương sương bên dòng Nhuệ Giang quê lụa. Trời trong nhẹ như ở trên cao tít tắp vẫn còn những hạt mưa xuân vương vương trong những... Read more »

Thông báo tuyển dụng giáo viên dạy hợp đồng năm học 2022-2023

SỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT LÊ LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2022 THÔNG BÁO TUYỂN... Read more »

Đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT Chất lượng cao năm học 2022-2023

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT Chất lượng cao Lê Lợi. Tại file tại đây. Read more »

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của trường THPT Lê Lợi

SỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT LÊ LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:        /KH-THPT LLDỰ THẢO Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm... Read more »