KẾ HOẠCH Tuyển sinh dự kiến vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÊ LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:        /KH-THPT LL DỰ THẢO Hà Nội, ngày     tháng... Read more »

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021

Read more »
Ad Widget

Trường THPT chất lượng cao Lê Lợi công bố 2 phương thức tuyển sinh lớp 10

Trường THPT công lập đầu tiên tại Hà Nội, Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông vừa công bố 2 phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Theo đó,... Read more »

Kế hoạch dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 đối với trường THPT Lê Lợi năm học 2021-2022

SỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT LÊ LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:        /KH-THPT LL   Hà Nội, ngày     tháng 3... Read more »

Thông báo: Về việc học sinh trở lại trường học tập

SỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT LÊ LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 34/TB-THPT LL   Hà Nội, ngày 27  tháng... Read more »

Thông báo triển khai học trực tuyến của trường THPT Lê Lợi

Căn cứ Công văn số 356/SGĐT-GDPT ngày 31 tháng 01 năm 2021 về việc tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19;           Căn cứ tình... Read more »

CV số 357/SGDĐT-CTTT vv thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Read more »

THÔNG BÁO: Về việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 của trường THPT Lê Lợi

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÊ LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  32 /TB-THPT LL KHẨN Hà Nội,... Read more »

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của trường THPT Lê Lợi

Read more »

Chương trình từ thiện “ĐÔNG ẤM, XUÂN VỀ”

Read more »