QUYẾT ĐỊNH Về việc trực cơ quan phòng, chống dịch Covid -19 trường THPT Lê Lợi

SỞ GD&ĐT HÀ NỘITRƯỜNG THPT LÊ LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:   56  /QĐ – THPT LL Hà Nội, ngày... Read more »

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT LÊ LỢI GIAI ĐOẠN 2019 – 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030

Trường THPT Lê Lợi thành lập theo quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Trường nằm ở trung tâm Quận Hà Đông, Thành phố... Read more »
Ad Widget

Các nội dung thủ tục hành chính năm 2019

Trường THPT Lê Lợi trân trọng thông báo các văn bản hướng dẫn, nội dung liên quan đến thủ tục hành chính năm 2019. Chi tiết xem ở hệ thống văn bản... Read more »

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của trường THPT Lê Lợi

Read more »

Biên bản niêm yết công khai dự toán các khoản thu – chi đầu năm học 2019 – 2020

Read more »