Thông báo về số lượng hồ sơ trúng tuyển theo hình thức xét tuyển học bạ vào lớp 10 năm học 2021-2022

Thông báo. Số lượng hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 theo điểm chuẩn đã công bố theo hình thức xét tuyển học bạ tính đến hết sáng 30/6/2021 là 168/250 chỉ tiêu. Trân trọng thông báo!

Recommended For You

About the Author: @dmin