Bộ Giáo dục đang thẩm định 152 bản mẫu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10

Theo quy định, các Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định thành lập.

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong tháng 9 và tháng 10/2021, Bộ đã bắt đầu tổ chức thẩm định sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các lớp 3, 7, 10. Theo lộ trình, các lớp này sẽ áp dụng việc dạy học theo chương trình mới từ năm học 2022-2023.

Năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa lớp 3 của 6 nhà xuất bản, gồm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Nhà xuất bản Đại học Vinh; Nhà xuất bản Đại học Huế.

Có 48 bản mẫu sách giáo khoa của 11 môn học/hoạt động giáo dục lớp 3. Trong đó, môn Toán có 5 bản mẫu; mỗi môn Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên- Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Công nghệ có 3 bản mẫu; mỗi môn Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm có 04 bản; Tin học có 07 bản và Tiếng Anh có số lượng bản mẫu nhiều nhất với 10 bản.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Đối với lớp 7, có 47 bản mẫu sách giáo khoa của 12 môn học/hoạt động giáo dục được gửi về Bộ để thẩm định. Trong đó, môn Tiếng Anh có 9 bản mẫu; môn Tin học 05 bản mẫu; mỗi môn Toán, Hoạt động trải nghiệm-Hướng nghiệp, Mĩ thuật có 04 bản mẫu; các môn học còn lại, mỗi môn đều có 3 bản mẫu.

Đối với lớp 10, Bộ nhận được có 57 bản mẫu sách giáo khoa của 15 môn học/hoạt động giáo dục. Trong đó, môn Tiếng Anh có 9 bản mẫu; Tin học có 5 bản; mỗi môn Toán, Ngữ văn, Hoạt động trải nghiệm-Hướng nghiệp; Công nghệ có 4 bản; các môn còn lại, mỗi môn có 3 bản.

Theo quy định, các Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định thành lập. Các thành viên là những nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học giàu kinh nghiệm, uy tín, được lựa chọn kỹ lưỡng. Trong đó ít nhất 1/3 số thành viên là nhà giáo đang giảng dạy môn học/hoạt động giáo dục ở cấp học tương ứng.

Từng thành viên trong mỗi Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 đã được nhận bản mẫu sách giáo khoa của lớp học tương ứng để thẩm định đọc, viết nhận xét cá nhân trước thời điểm họp thẩm định tập trung ít nhất 15 ngày, thậm chí gần 2 tháng (đối với lớp 10).

Bộ phối hợp với các địa phương đã tổ chức cho các thành viên Hội đồng thẩm định tiêm vắcxin phòng chống Covid-19; test Covid đối với 100% thành viên làm việc tập trung trực tiếp và đảm bảo đường truyền ổn định cho các thành viên họp thẩm định trực tuyến. Các quy định về hoạt động thẩm định sách giáo khoa an toàn trước diễn biến dịch Covid-19, được ban tổ chức và Hội đồng thực hiện nghiêm túc.

Linh Hương

Theo: Giáo Dục

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *