Danh sách xếp lớp 10 tạm thời năm học 2021-2022

Trường THPT Lê Lợi xin thông báo danh sách xếp lớp 10 tạm thời năm học 2021-2022. Nhà trường sẽ xếp lớp chính thức sau khi khảo sát trình độ tiếng Anh và đăng ký nguyện vọng ban của học sinh.

Lớp 10A1
Lớp 10A2
Lớp 10A3
Lớp 10A4
Lớp 10A5

Recommended For You

About the Author: @dmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *