Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của trường THPT Lê Lợi

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:        /KH-THPT LL
DỰ THẢO
Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO SỐ 1

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Căn cứ Điều lệ trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 31 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án trường chất lượng cao đối với trường THPT Lê Lợi;

Căn cứ Quyết định số 4722/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công nhận trường đạt tiêu chí trường chất lượng cao đối với trường THPT Lê Lợi;

Căn cứ Quyết định số     /QĐ-UBND ngày       của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học học phổ thông năm học 2022 – 2023;

Căn cứ Công văn số      /SGDĐT-QLT ngày        của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 – 2023;

Trường THPT Lê Lợi xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023 cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội.

          2. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn quận Hà Đông nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung, đáp ứng yêu cầu đào tạo học sinh theo chương trình chất lượng cao.

          3. Hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

          II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

          1. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường

phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Điều kiện dự tuyển: Học sinh hoặc bố (mẹ) có hộ khẩu thường trú hoặc cư trú tại Hà Nội (có xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn) không phân biệt khu vực tuyển sinh.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

– Số lượng tuyển sinh dự kiến: 350 học sinh/10 lớp.

  • Xét tuyển theo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở cấp THCS: 280 chỉ tiêu.
    • Xét tuyển theo điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023 trong toàn thành phố: 70 chỉ tiêu.

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: xét tuyển, không thi tuyển

Năm học 2022 – 2023 nhà trường áp dụng đồng thời 2 phương thức tuyển sinh như sau:

1. Phương thức thứ nhất: Xét tuyển kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở cấp THCS: (nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó và các quy định khác của Quy chế tuyển sinh). Học sinh được xét tuyển qua kết quả học tập, rèn luyện ở cấp THCS được ghi rõ trong học bạ phải đăng kí xét tuyển theo đúng quy định và nằm trong danh sách trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh của trường công bố. Chỉ những học sinh có học lực từ KHÁ, hạnh kiểm TỐT ở tất cả các lớp THCS mới được đăng kí xét tuyển qua học bạ. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh phân bổ cho xét tuyển qua học bạ, HĐTS sẽ tính điểm từ cao xuống thấp và lấy đến đủ chỉ tiêu, trường hợp có nhiều học sinh có cùng kết quả theo học bạ sẽ ưu tiên tuyển những học sinh nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định trước.

– Hồ sơ bao gồm:

          (1) Học bạ THCS (bản chính): đối với thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả rèn luyện  tại cấp THCS.

          (2) Sổ hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (bản photo hoặc chứng thực, nếu là bản photo cần có sổ hộ khẩu chính để đối chiếu) hoặc cư trú tại Hà Nội có xác nhận của công an phường, xã, thị trấn.

(3) Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ);

(4) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời;

(5) Đơn dự tuyển vào 10 (theo mẫu của trường);

(6) Các giấy chứng nhận diện ưu tiên (nếu có);

– Số điểm quy đổi đối với từng khối 6, 7, 8, 9 cụ thể như sau:

Hạnh kiểm Tốt: 5 điểm Khá: 4 điểm
Học lực Giỏi: 5 điểm Khá: 4 điểm

Phương thức tính điểm xét tuyển cụ thể như sau:

ĐIỂM XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN Ở CẤP THCS = Điểm học lực, hạnh kiểm 4 năm học THCS + Điểm Ưu tiên (nếu có)

2. Phương thức thứ hai: xét tuyển theo điểm của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022 – 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức. Căn cứ vào kết quả điểm thi vào lớp 10 THPT do Sở GD&ĐT tổ chức và điểm chuẩn nhà trường công bố (dự kiến 30/6/2022). Trường sẽ tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu.

         Điểm xét tuyển tính bằng điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023 sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

ĐXT  = (Điểm Văn+Điểm Toán) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm Lịch sử +

Điểm Ưu tiên (nếu có)

– Trong trường hợp chưa tuyển đủ chỉ tiêu theo điểm chuẩn công bố, Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ phỏng vấn trực tiếp học sinh có điểm xét tuyển thấp hơn chuẩn và có những thành tích đặc biệt hoặc lấy theo danh sách điểm xét tuyển từ cao xuống thấp với những học sinh nộp đơn xét tuyển theo mẫu của nhà trường.

V. CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN VÀ TUYỂN THẲNG

Học sinh học tại các trường THCS của Hà Nội và thuộc diện chế độ ưu tiên, tuyển thẳng sẽ thực hiện theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Chế độ ưu tiên:

– Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng: con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh  mất sức lao động từ 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

– Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng: con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”;

– Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng: người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (được quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tường Chính phủ).

– Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

2. Chế độ tuyển thẳng

2.1. Đối tượng tuyển thẳng

– Đối tượng d: sẽ thực hiệntheo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội): HS đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; nghệ thuật; thể dục thể thao; cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT theo quy định.

2.2. Điều kiện đăng ký tuyển thẳng

– HS hoặc bố mẹ của HS có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hoặc cư trú tại Hà Nội (có xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn).

– Học sinh được tuyển thẳng có nguyện vọng học tại nhà trường đăng ký trực tiếp với nhà trường.

2.3. Hồ sơ tuyển thẳng

– Phiếu đăng ký tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023 (theo mẫu của Sở quy định);

– Giấy khai sinh (bản sao);

– Học bạ (bản chính);

– Hộ khẩu thường trú (bản chứng thực) của học sinh hoặc bố, mẹ của học sinh hoặc cư trú tại Hà Nội (có xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn);

– Bản chứng thực một trong các giấy tờ:

+ Giấy chứng nhận đạt giải môn hoặc lĩnh vực dự thi;

– Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy cho phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới (nếu có).

         VI. THỦ TỤC TIẾP NHẬN HỒ SƠ NHẬP HỌC

1. Phát hành đơn đăng kí xét tuyển: Từ ngày 01/03/2022.

2. Xác nhận nhập học và thu hồ sơ gốc:

– Thời gian: Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội và về công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023. Nhà trường sẽ dừng tuyển sinh khi đủ chỉ tiêu.

– Hồ sơ bao gồm:

          (1) Học bạ THCS (bản chính): đối với thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả rèn luyện  tại cấp THCS.

          (2) Sổ hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (bản photo hoặc chứng thực, nếu là bản photo cần có sổ hộ khẩu chính để đối chiếu) hoặc cư trú tại Hà Nội có xác nhận của công an phường, xã, thị trấn.

(3) Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ);

(4) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời;

(5) Giấy báo điểm vào 10 (hợp lệ): đối với thí sinh sử dụng điểm của kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022- 2023;

(6) Đơn dự tuyển vào 10 (theo mẫu của trường);

(7) Các giấy chứng nhận diện ưu tiên (nếu có);

VII. HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP:

1. Học phí:

– Năm học 2022 – 2023 dự kiến thu: 2.550.000/ tháng/học sinh.

2. Các khoản phí khác:

– Phí nhập học:  Không

          – Phí đăng kí xét tuyển qua học bạ dự kiến: 300.000 vnđ

          – Tiền ăn bán trú: tùy theo nguyện vọng thực tế nhà trường sẽ thỏa thuận thống nhất với phụ huynh sau; 

          – Tiền bảo hiểm Y tế: theo quy định hàng năm.

          – Tiền Bảo hiểm thân thể tự nguyện dự kiến: 150.000đ/HS/năm

          – Lệ phí Đoàn: theo quy định Điều lệ Đoàn.

          – Đồng phục: Mua đồng phục theo mẫu của nhà trường và thanh toán với nhà may theo thực tế số lượng.

VIII. QUYỀN LỢI CỦA HỌC SINH

1. Được học trong các phòng học có đầy đủ hệ thống chiếu sáng, quạt mát khang trang, đồng bộ thiết bị dạy và học hiện đại, có chỗ nghỉ trưa tại lớp phục vụ bán trú.

2. Được học với đội ngũ thầy cô giáo có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên, là giáo viên giỏi cấp tỉnh, thành phố, giàu tâm huyết, yêu thương chia sẻ giúp đỡ tận tình vì mục đích tiến bộ và trưởng thành của học sinh, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học.

3. Học sinh được học tăng cường các môn: Ngữ văn (3 tiết/ tuần), Toán (4 tiết/ tuần), tiếng Anh (4 tiết/ tuần): trong đó có 02 tiết học nâng cao/ tuần kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản ngữ.

4. Học sinh được tổ chức giao lưu với: học sinh trong nước 2 lần/ năm học, với học sinh nước ngoài 1 lần/ năm học.

5. Học sinh được học kỹ năng sống, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, TDTT phù hợp với khả năng và điều kiện.

6. Học sinh được học tiếp cận với thực tế, học tập theo chuyên đề, được học tập làm việc trong phòng thực hành ở những môn mang tính đặc thù (Lý, Hóa, Sinh, Tin,…).

7. Học sinh được học tập trải nghiệm thực tế trong và ngoài nhà trường mỗi tùy theo điều kiện thực tế cụ thể của từng năm học

8. Có xe đưa đón học sinh trong toàn thành phố và bán trú đối với học sinh và phụ huynh có nhu cầu, nguyện vọng (phí xe đưa đón học sinh và bán trú sẽ thông báo cụ thể sau).

IX. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO

– 100% học sinh học lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT, trúng tuyển vào các trường đại học nguyện vọng 1 phù hợp với khả năng của học sinh và phù hợp với định hướng nghề nghiệp, nguyện vọng của học sinh.

– Trình độ tiếng Anh đạt tối thiểu 4.0 IELTS trở lên.

X. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  • Đường dây nóng tư vấn tuyển sinh: 0944553696.
  • Thông tin tuyển sinh mới nhất liên tục được cập nhật trên website tại địa chỉ www.thptleloi.edu.vn và facebook nhà trường.

         Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023 của trường THPT Lê Lợi, kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xem xét, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:
– Sở GD&ĐT Hà Nội; để b/c
– Lưu: VT THPT LL.
HIỆU TRƯỞNG
TS Lê Xuân Trung

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *