Làm thế nào bảo vệ an toàn cho trẻ trên môi trường trực tuyến?

Trẻ em ở nhà nhiều hơn, học trực tuyến nhiều hơn nên tiếp xúc với môi trường mạng nhiều hơn và kéo theo nhiều rủi ro cho trẻ.


Bộ Giáo dục và Đào tạo ước tính cả nước có khoảng 7.350.000 học sinh học trực tuyến nhằm hạn chế các nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Trong số 25 triệu trẻ em có khoảng 16 triệu trẻ có cơ hội tiếp cận với internet hằng ngày, nên kéo theo nhiều rủi ro cho trẻ.

Trẻ em ở nhà nhiều hơn, học trực tuyến nhiều hơn nên tiếp xúc với môi trường mạng nhiều hơn. Do đó, trong những tháng gần đây, đường dây 111 của Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em tiếp nhận tới 40.000 đến 50.000 cuộc gọi mỗi tháng, chủ yếu liên quan đến dịch COVID-19, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em…

Vậy, làm thế nào bảo vệ an toàn cho trẻ trên môi trường trực tuyến?

VOV1

Recommended For You

About the Author: @dmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *